Artikelserie

Artikelserien presenterar iakttagelser som gjorts under projektets gång och belyser bakgrunden till rekommendationer. Serien inleddes med statssekreterare Paula Lehtomäkis kolumn om utveckling av beslutsfattandet och förvaltningen.