Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd
Antalet fall av covid-19 minskar – den positiva riktningen kan upprätthållas om begränsningarna inte avvecklas för tidigt

Social- och hälsovårdsministeriet
8.4.2021 10.00 | Publicerad på svenska 8.4.2021 kl. 13.24
Pressmeddelande 89/2021

Antalet nya coronavirusfall i Finland minskade redan före påsk, och den här nedåtgående trenden fortsätter. Rekommendationerna och begränsningarna samt stängningen av förplägnadsrörelserna har haft en tydlig effekt. Om begränsningarna upprätthålls och inte avvecklas för tidigt eller i en för snabb takt kan vi behålla den positiva riktningen. Antalet smittfall är fortfarande stort, över 3000 per vecka.

Det finns stora regionala skillnader i fråga om epidemiläget. Situationen är fortfarande sämst i södra Finland. Incidensen under två veckor är störst i Helsingfors och Nylands och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, även om det har skett en nedgång även i dessa områden. Incidensen är lägst i sjukvårdsdistrikten Södra Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland, Länsi-Pohja och Lappland.

Antalet fall och incidensen har minskat under vecka 13

Vecka 13 (29.3–4.4) anmäldes det över 3 400 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar, vilket är nästan tusen färre fall än veckan innan. Incidensen av nya fall var 58 per 100 00 invånare, medan den var 75 föregående vecka.

Under de två senaste veckorna rapporterades sammanlagt 7 350 nya fall, vilket är över 2 250 färre fall än under de två föregående veckorna. Incidensen av nya fall var 133 per 100 000 invånare, medan motsvarande tal under den föregående tvåveckorsperioden var 174 fall. Det uppskattade reproduktionstalet är för närvarande 0,75–0,90 (sannolikhetsintervallet 90 %), vilket också är litet lägre än förra veckan. 

Under vecka 13 gjordes över 123 000 coronatester, vilket är färre än tidigare i mars. Andelen positiva testresultat av alla tester har också minskat på riksnivå: 2,6 %. Andelen positiva tester var över 3 % under hela mars.

I nästan 70 % av de inhemska nya fallen har man kunnat utreda smittkällan, vilket ligger på samma nivå som den föregående veckan. Vecka 13 var andelen som fått smittan utomlands 2,5 %. Dessa fall ledde till fortsatt smittspridning som utgjorde 1,2 % av alla coronafall. 

Ökningen av behovet av sjukhusvård har stannat upp

Under mars ökade behovet av sjukhus- och intensivvård avsevärt. Som mest fick 64 covid-19-patienter intensivvård samtidigt den 23 mars 2021. Under de senaste två veckorna har antalet intensivvårdspatienter minskat. Även behovet av övrig sjukhusvård har minskat: den 7 april fick 45 covid-19-patienter intensivvård, 59 var på avdelningar inom primärvården och 146 på den specialiserade sjukvårdens vårdavdelningar. Sammanlagt 250 patienter vårdades på sjukhus, jämfört med 295 för en vecka sedan. Sammanlagt 862 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 7 april 2021.

Liten risk för att barn och unga ska smittas inom småbarnspedagogiken och i skolan

Vecka 13 var incidensen av smittfall lägre i alla åldersgrupper jämfört med föregående vecka. Incidensen var störst i åldersgrupperna 10–19 år och 20–29 år.

Risken för att barn och unga ska bli smittade ser ut att vara liten både inom småbarnspedagogiken och i skolmiljön. Största delen av smittorna bland 10–19-åringar kommer från hemmet eller andra sociala kontakter. 

Den uppföljningsrapport om epidemin som publicerats i dag samt de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats. Denna vecka innehåller rapporten en särskild översikt över covid-19-smittor hos barn och unga.

Ytterligare information:

Mika Salminen, direktör, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget) 
Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Simopekka Vänskä, specialforskare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (prognosmodeller) 
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)