Tietoa verkkopalvelusta

1 Sisältö

Valtioneuvosto.fi on hallituksen ja pääministerin pääviestintäkanava. Se sisältää ajankohtais- ja perustietoa valtioneuvoston toiminnasta kuten ministeriöiden tiedotteet, valtioneuvoston julkiset päätösaineistot, tiedotustilaisuuksien verkkolähetykset sekä tietoa hallituksesta ja hallitusohjelman toimeenpanosta. Sivusto palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomenkielinen osio on laajin.

Media.valtioneuvosto.fi on toimituksille tarkoitettu verkkopalvelu, jonka käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Valtioneuvoston mediapalvelun sisältöä tuottavat ministeriöt, tasavallan presidentin kanslia ja oikeuskanslerinvirasto. Verkkopalvelu sisältää muun muassa kutsuja tiedotustilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin sekä yhteystietoja. Sivusto palvelee suomeksi, ja ajankohtaisaineistoja on lisäksi tarjolla myös ruotsiksi ja englanniksi.

Vnk.fi on valtioneuvoston kanslian verkkosivusto. Sivusto sisältää tietoa ministeriön toiminnasta ja hankkeista sekä ajankohtaisista asioista. Keskeisiä sisältöjä ovat EU-asiat, valtion omistajaohjaus, poikkihallinnollinen yhteistyö ja palvelut valtioneuvostolle. Sivusto palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomenkielinen osio on laajin.

Sivustoista vastaa valtioneuvoston kanslia, ja niitä ylläpitää valtioneuvoston kansliassa toimiva valtioneuvoston viestintäosasto. 

Lisätietoja sivustoista antaa valtioneuvoston viestintäosasto: info.vnk(at)gov.fi.

Haku

Sivuston haku on sivun ylätunnisteessa. Haku etsii kaikilla annetuilla hakusanoilla ja sivuston kielen mukaan. Hakusanojen väliin lisätään automaattisesti boolean-operaattori 'JA'. Haussa voi käyttää myös katkaistua sanaa.

Selaimet ja päätelaitteet

Sivusto on responsiivinen, ja sisältö skaalautuu päätelaitteen mukaan. Sivujen ulkoasu on parhaimmillaan käytettäessä uusimpia selainversioita. Sivustoa voidaan käyttää myös vanhemmilla selainversioilla, mutta tällöin kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole täysimääräisesti käytettävissä.

Tiedostolataukset ja lukijasovellukset

Pdf-tiedostojen lukemiseen tarvitaan Adobe Reader -ohjelma, jonka voi ladata ilmaiseksi.

ePUB-tiedostojen lukemiseen tarvitaan päätelaitteen tukema lukijasovellus.

Sivustolle on upotettu suoria verkkolähetyksiä ja videotallenteita, jotka tarjotaan suoratoistona erilliseltä palvelimelta päätelaitteen tukemassa muodossa.

Verkkopalvelu tarjoaa aineistoja RSS-syötteinä.

2 Käyttöehdot

Tutustu huolellisesti käyttöehtoihin. Käyttämällä sivustoa hyväksyt käyttöehdot sellaisenaan.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet

Oikeudet sivustossa julkaistavaan teksti- ja kuva-aineistoon ovat valtioneuvoston kanslialla tai muulla aineiston yhteydessä ilmoitetulla tiedontuottajalla. Esimerkiksi oikeudet tiedotteiden teksti- ja kuva-aineistoon ovat julkaisijatiedoissa mainitulla ministeriöllä. Aineiston käytöstä kaupalliseen tarkoitukseen on sovittava erikseen julkaisijatiedoissa mainitun tahon kanssa. Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan.

Sivuston tekstiaineiston käyttö ja siihen linkitys on sallittu hyvän tavan mukaisissa asiayhteyksissä, kun lähde mainitaan.

Valtioneuvoston kuvia välitetään Creative Commons -lisensseillä valtioneuvoston kuvapankissa ja Flickr-kuvapalvelussa, joissa välitetyt kuvat on tarkoitettu vapaaseen viestinnälliseen käyttöön. Kuvien tarkat käyttöehdot on ilmoitettu kunkin kuvan kohdalla.

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely

Valtioneuvoston kanslia on sitoutunut suojaamaan sivuilla kävijöiden yksityisyyttä ja henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Tietosuoja valtioneuvoston kansliassa

Evästeet

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joita selain tallentaa kävijän laitteelle. Sivustolla käytetään sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä kävijäseurannan ja laadunvalvonnan evästeitä. 
Sivuston evästeet 

Oikeudellinen varauma

Sivustosta vastaa valtioneuvoston kanslia. Kukin ministeriö vastaa palvelussa välitettävien tiedotteidensa ja puheidensa sisällöstä.

Sivuston sisällössä on kaikin tavoin pyritty tiedon oikeellisuuteen ja ajantasaisuuteen. Valtioneuvoston kanslia ei vastaa sivuston sisällön mahdollisten virheiden käyttäjälle aiheuttamista kustannuksista tai vahingosta. Ministeriö ei myöskään ole vastuussa sellaisesta haitasta, joka johtuu teknisistä häiriöistä tai sivustoon linkitetystä materiaalista, joka on ulkopuolisten osapuolten julkaisemaa.

Siirtyessäsi linkitetyille sivuille sovelletaan kyseisen sivuston omia käyttöehtoja. Valtioneuvoston kanslia ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolien sivustojen päivityksestä, julkaisuista tai sivustoilla esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Verkkosivuilla oleva linkki kolmannen osapuolen verkkosivuille ei tarkoita, että valtioneuvoston kanslia olisi millään tavalla vastuussa verkkosivujen toiminnasta tai verkkosivuilla tarjotuista tai mainituista tuotteista ja palveluista.

Valtioneuvoston kanslialla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, seurata ja tarkistaa sellaisia sivuston alueita, joissa käyttäjät siirtävät tai välittävät viestejä sekä kyseisen viestinnän sisältöä. Valtioneuvoston kanslia ei ole vastuussa viestinnän sisällöstä siitä riippumatta sovelletaanko siihen tekijänoikeus-, kunnianloukkaus-, yksityisyyden suoja- tai muita lakeja. Valtioneuvoston kanslia voi harkintansa mukaan poistaa käyttäjien lähettämän asiattomaksi katsomansa aineiston sivuiltaan.

Valtioneuvoston kanslia ei suorita korvausta eikä palkkiota verkkosivuston käytöstä taikka sen kautta tarjoamastasi informaatiosta ja myönnät valtioneuvoston kanslialle oikeuden käyttää ja muokata mitä tahansa tällaista materiaalia rajoituksetta ja maailmanlaajuisesti vapaana kaikista maksuista.

Valtioneuvoston kanslia ei voi taata avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien luottamuksellisuutta. Käyttäjien tulee välttää luottamuksellisten tietojen lähettämistä sähköpostilla.

Verkkosivujen materiaalia ei voi pitää valtioneuvoston kansliaa sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena.

Valtioneuvoston kanslia pidättää oikeuden päivittää, tarkistaa ja muuttaa käyttöehtoja sekä sivuston sisältöä ja ulkoasua. Käyttäjän on hyvä ajoittain tarkistaa voimassa olevat käyttöehdot tältä sivulta. Valtioneuvoston kanslialla on oikeus milloin tahansa syytä ilmoittamatta keskeyttää verkkosivujen tarjoaminen esimerkiksi huolto-, korjaus- tai päivitystoimien ajaksi.

Käyttäjä sitoutuu korvaamaan käyttöehtojen vastaisella toiminnallaan mahdollisesti aiheuttamansa vahingon täysimääräisesti.

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista katsotaan ehdottoman lainsäännöksen vastaiseksi tai muutoin täytäntöönpanokelvottomaksi, tällainen kohta ei kuitenkaan vaikuta muilta osin näiden käyttöehtojen pätevyyteen.

Käyttöehtoihin sekä niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

Sosiaalisen median liitännäiset

Sivustolla on sosiaalisen median lisäosia ja liitännäisiä, kuten Youtube-videoupotuksia. Liitännäiset latautuvat ko. palveluiden omilta palvelimilta ja niihin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.  

Liitännäiset eivät välitä kävijätietoja palveluntarjoajille, jos niitä ei käytä.