Tietosuoja

Yhteystiedot

Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Tomi Lindholm
Valtioneuvoston kanslia, valtioneuvoston hallintoyksikkö
tietosuojavastaava(at)vnk.fi

Rekisterinpitäjä

Valtioneuvoston kanslia, PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Kirjaamo: kirjaamo(at)vnk.fi ja p. 0295 160 334

Henkilötietojen käsittely valtioneuvoston kansliassa

Valtioneuvoston kanslia käsittelee henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi tai joissain tilanteissa yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai suostumuksellasi. Henkilötietoja käsittelevät valtioneuvoston kansliassa vain ne henkilöt, jotka työtehtäviensä hoitamiseksi ja palveluiden tuottamiseksi sinulle niitä tarvitsevat.

Tietojärjestelmäpalvelut valtioneuvoston kanslialle tuottaa valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori alihankkijoineen. Henkilötietojasi suojaamme valtioneuvoston kanslian tietoturvakäytänteiden mukaisesti. 

Sinulla on oikeus pyytää pääsyä tietoihisi tai tietojesi oikaisemista tai poistamista tai niiden käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on joissakin tapauksissa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Ohjeet pyynnön tekemiseen. LINKKI

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu. Lisätietoa tietosuojaoikeuksistasi saat tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: tietosuoja.fi


Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon. Palveluiden käyttö on vapaaehtoista, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muissa kuin esitetyissä käyttötarkoituksissa. Esimerkiksi tilauspalveluissa pyydetään tilaajan sähköpostiosoite, jotta viestit voidaan lähettää tilaajalle. Blogikommentoinnissa pyydetään sähköpostiosoitteen lisäksi nimi, joka näytetään verkkosivuilla kommentin yhteydessä. 

Rekistereiden sisältämät henkilötiedot on koottu palvelukohtaisesti tämän sivun loppuun.
Tallennetut henkilötiedot

Tietoja käsittelevät palvelun sisältöä ylläpitävät henkilöt ministeriöissä sekä palvelua tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen, joiden kanssa ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Tietoja ei luovuteta palvelun ulkopuolelle, toisiin järjestelmiin tai kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Poikkeuksena ministeriöllä on salassapitosäännösten estämättä oikeus luovuttaa toiselle viranomaiselle tai muulle laissa säädettyä tehtävää hoitavalle rekisteristä sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.

Tiedot säilytetään palvelussa sen elinkaaren ajan tai siihen asti, kun henkilö itse kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tiedot tai kun tilaaja itse peruuttaa tilauksen lähetetyssä sähköpostissa olevasta linkistä.

Palveluiden käyttäjän oikeudet

Palveluiden käyttäjänä sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. Saat tietosi poistetuiksi järjestelmistämme tai voit rajoittaa niiden käsittelyä.

 1. Oikeus tarkistaa omat tiedot
  Voit pyytää ja saada nähtäväksesi palveluihin tallennetut henkilötietosi täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen ministeriön kirjaamoon. Voit pyytää tietoja myös sähköpostitse ministeriön kirjaamosta.
  Pyyntö henkilötietojen tarkistamiseksi
   
 2. Tietojen oikaiseminen tai täydennys
  Jos havaitset, että tietosi ovat puutteellisia tai virheellisiä, voit pyytää niiden korjaamista. Tällaisessa tapauksessa pyydämme sinua kertomaan, mikä tieto on virheellinen ja perustelemaan virheellisyyden sekä miten tietoja tulisi muuttaa, tai kertomaan, mikä tieto pitäisi täydentää ja miten.
   
 3. Käsittelyn rajoittaminen
  Jos olet ilmoittanut, että tietosi ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
   
 4. Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön
  Voit kirjallisesti pyytää ministeriötä poistamaan tietosi palvelusta. Tietosuoja-asetuksessa säädettyä oikeutta tietojen poistamiseen ei kuitenkaan sovelleta silloin, kun henkilötietojen käsittely on välttämätöntä ministeriön lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi. Tilaustietosi voit itse poistaa milloin tahansa peruuttamalla tilauksen linkistä, joka löytyy jokaisesta lähetetystä sähköpostiviestistä.
  Kirjaamon yhteystiedot
   
 5. Henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tai kantelu
  Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.
  Tietosuoja.fi

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ministeriössä, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan.

Tallennetut henkilötiedot

Itse antamasi tiedot

Palvelu Tallennetut tiedot

Uutiskirjeen tilaus

sähköpostiosoite

Tiedotteiden ja muiden
ajankohtaisaineistojen tilaus

sähköpostiosoite

Blogikommentointi

sähköpostiosoite
nimi
organisaatio

Mediapalvelun käyttö

sähköpostiosoite
etu- ja sukunimi
kansalaisuus
syntymäaika
postiosoite
henkilökortti ja sen numero
matkapuhelinnumero
tehtävä tai titteli
tiedotusväline ja sen yhteystiedot

Median kulkuluvat tiedotustiloihin

sähköpostiosoite
etu- ja sukunimi
syntymäaika
matkapuhelinnumero
tehtävä ja/tai tehtävänkuvaus
tiedotusväline ja sen yhteystiedot
yhteyshenkilön nimi
kuva

Kilpailutuspalvelu Cloudia

yhteyshenkilön nimi 
yhteyshenkilön yhteystiedot
yhteyshenkilön ammatti tai asema
käyttäjän nimi
käyttäjän puhelinnumero
käyttäjän sähköpostiosoite

Matkahallintapalvelu M2

matkustajan nimi
sähköpostiosoite
osoite
henkilötunnus
pankkitili
kustannuspaikka

Turvallisuusselvitysten ja 
kulkuoikeuksien hallintajärjestelmä

nimi
syntymävuosi
tehtävä
työnantaja
puhelinnumero

Kirjastojärjestelmä Prettylib

nimi
syntymäaika
osoite
sähköpostiosoite
tilastointiryhmä

Valtioneuvoston verkkokirjakauppa

nimi
toimitusosoite
mahdolliset laskutustiedot

Asianhallintajärjestelmät

nimi

Valtioneuvoston
kameravalvontajärjestelmä

kuva

Ministeritietojärjestelmä

 

sukunimi
etunimi
sukupuoli
syntymäaika ja paikka
ammatti
kotipaikka
kotilääni
kansanedustajuus
vaalipiiri
entinen nimi
koulutus

Työryhmäpalvelu Tiimeri

sähköpostiosoite
nimi
organisaation nimi
kirjautumistapa
mahdolliset henkilön itse tallettamat lisätiedot

Valtioneuvoston hankeikkuna

nimi
sähköpostiosoite
organisaatio
tehtävä tai titteli

Kansainvälinen tasa-arvopalkinto

ehdotettavan henkilön tai organisaation nimi
ehdotettavan henkilön tai organisaation yhteystiedot
ehdottajan nimi
ehdottajan yhteystiedot

Pyydetyt tiedot, jotka saattavat sisältää henkilötietoja:

Millä tavoin tämä henkilö tai organisaatio on edistänyt sukupuolten tasa-arvoa?
Mitä vaikutuksia tällä toiminnalla on ollut ja arvioidaan olevan jatkossa?
Kuinka suureen ihmisryhmään toiminnalla arvioidaan olleen vaikutus?
Kuinka laajalla maantieteellisellä alueella toiminnalla on ollut vaikutuksia?

Valtioneuvoston kuvapankki

nimi
sähköposti
tehtävä
organisaatio
puhelinnumero

Kun olet meihin yhteydessä, keräämme lisäksi seuraavia tietoja

 • Tietoja, jotka olet antanut meille osallistuessasi tapahtumiin.
 • Lähettämäsi palautteet, kirjeet, asiakirja- tai tietopyynnöt ja muut yhteydenottosi

Sivustojen kävijäseuranta ei kerää tietoja, joista yksittäinen kävijä voitaisiin tunnistaa. Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelujen kehittämiseen. Näitä tietoja ovat ladatut sivut, ajankohta, IP-osoite sekä verkkoselain ja käyttöjärjestelmä.