Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaalisen suojelun saatavuus EU:ssa – EU:n neuvoston suosituksen mukainen Suomen kansallinen suunnitelma julkaistu

Sosiaali- ja terveysministeriö
28.5.2021 9.52
Uutinen

EU:n sosiaalisten oikeuksien pilarin 20 periaatetta viitoittavat EU-tason toimia kohti vahvempaa sosiaalista Eurooppaa. Pilarin periaatteen 12 mukaisesti sosiaalisen suojelun saatavuutta toimeenpannaan vuonna 2019 julkaistulla EU:n neuvoston suosituksella. Suosituksessa jäsenmaita kehotetaan turvaamaan riittävä sosiaalisen suojelun kattavuus työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille. EU:ssa käytetään termiä sosiaalinen suojelu, ja se kattaa sekä sosiaaliturvan että sosiaalipalvelut. 

Suomi on valmistellut työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien sosiaalisen suojelun saatavuudesta EU:n neuvoston suosituksen mukaisen kansallisen suunnitelman. Suunnitelma sisältää kansallisella tasolla tehtävät toimenpiteet. 

EU:n suositus koskee työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien järjestelmiin pääsyä, etuusoikeuksien kerryttämistä ja etuuksien hyödyntämistä. Suosituksen suositetaan varmistamaan virallinen kattavuus, tosiasiallinen kattavuus, riittävyys sekä avoimuus. Etuuksien osalta suositus koskee työttömyysetuuksia, sairaus- ja terveydenhuoltoetuuksia, äitiys- ja isyysetuuksia, työkyvyttömyysetuuksia, vanhuus- ja perhe-eläkkeitä sekä työtapaturma- ja ammattitautietuuksia.

Suosituksen seurantakehikon mukaan Suomi täyttää suosituksen tavoitteet jo nykyisellä lainsäädännöllä. Suomen kansallinen suunnitelma käsittelee pääasiassa sosiaaliturvan kehittämisen hankkeita: sosiaaliturvauudistusta ja yrittäjien eläkevakuutuksen kehittämistä. Myös koronapandemian takia tehtyjä väliaikaisia muutoksia on käsitelty suunnitelmassa.

Kansallinen suunnitelma on tehty laajaa sidosryhmäyhteistyötä hyödyntäen. Päävastuu suunnitelman valmistelusta on ollut sosiaali- ja terveysministeriöllä, joka on vastannut sen keskeisimmistä linjauksista. Sosiaali- ja terveysministeriön sisäisen valmisteluprosessin lisäksi kansallisen suunnitelman keskeisistä linjauksista on käyty keskustelua Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen kanssa. Tietototuotannon osalta luonnosteluun on osallistunut Tapaturmavakuutuskeskus. Myös työmarkkinaosapuolet sekä muut keskeiset sidosryhmät ovat saaneet mahdollisuuden osallistua kansallisen suunnitelman valmisteluun.


Lisätietoja

Jere Päivinen, erityisasiantuntija, p. 0295 163 347