Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Harri Tiesmaa blir Finlands europeiska åklagare

Justitieministeriet
30.7.2020 9.39
Nyhet
Koristekuva

Europeiska unionens råd har utnämnt de europeiska åklagarna vid Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) för en sexårsperiod. Från Finland valdes specialåklagare Harri Tiesmaa till tjänsten.

Europeiska åklagarmyndigheten är ett nytt oberoende EU-organ med ansvar för att utreda, lagföra och väcka talan mot brott som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Myndigheten inrättas i syfte att intensifiera kampen mot exempelvis subventionsbedrägerier och andra brott som riktar sig mot EU:s ekonomiska intressen. För närvarande deltar 22 medlemsstater i Europeiska åklagarmyndigheten, av vilka var och en nominerade sin kandidat till uppdraget som europeisk åklagare.


Justitieministeriet beredde nomineringen av kandidater till uppdraget som europeisk åklagare i Finland och förklarade uppgiften ledig att sökas. Justitieministeriet intervjuade de sökande och presenterade utnämningsärendet för statsrådets allmänna sammanträde för avgörande. Riksåklagarens byrå har beretts möjlighet att bli hörd i ärendet. 


Finland sände de tre kandidater som valts ut till Europeiska åklagarmyndigheten enligt statsrådets beslut till Europeiska kommissionen. Urvalskommittén utarbetade ett motiverat yttrande om kandidaterna i varje land och rangordnade de nominerade kandidater som uppfyllde kriterierna. Därefter valde och utnämnde rådet en av kandidaterna till europeisk åklagare i varje deltagande land.


Justitieministeriet har berett den nationella lagstiftningen för att komplettera EU:s förordning om inrättande av en europeisk åklagarmyndighet. Avsikten är att en regeringsproposition om detta ska lämnas till riksdagen i höst. Myndigheten förväntas inleda sin verksamhet i slutet av 2020.


Europeiska unionens råds pressmeddelande om utnämningarna 
Betänkande av justitieministeriets arbetsgrupp
 

Ytterligare information: Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 112, [email protected]