Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Rakennusten kosteusvauriot ja ylilämpeneminen muuttuvassa ilmastossa (RAIL)

Käynnissä

Toteuttajat

Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Rahoitussumma

280 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 9/2021–12/2022

Globaalin ilmastonmuutoksen seurauksena ilmasto on lämmennyt Suomessakin noin kaksi astetta viimeisen sadan vuoden aikana. Ilmastonmuutoksen myötä rakennusten kosteusvaurioiden odotetaan pahenevan viistosateiden ja tulvien lisääntymisen vuoksi. Myös energiatehokkuuden parantaminen muuttamalla lämmöneristystä ja rakennusten ilmanvaihtoa vaikuttaa kosteusvaurioriskiin. Epidemiologisissa tutkimuksissa rakennusten kosteusvauriot ja home on yhdenmukaisesti osoitettu olevan yhteydessä astmaoireiden pahenemiseen, ja uuden astman kehittymiseen.

Ilmastonmuutoksen seurauksena rakennusten ylilämpenemisen ennakoidaan lisääntyvän merkittävästi. Jo nykyisessäkin ilmastossa pitkittyneen hellejakson aikana rakennusten sisälämpötila voi ylittää sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen toimenpiderajat 30°C (palvelutalot) ja 32°C (asunnot). Ilmastonmuutoksen seurauksena toimenpiderajan ylittävien astetuntien määrän ennakoidaan moninkertaistuvan rakennuksissa, joita ei ole varustettu koneellisella jäähdytyksellä. Ulkoilman korkea lämpötila on yhteydessä niin lisääntyneeseen päivittäiseen kuolleisuuteen kuin sairastuvuuteenkin. Kesäajan korkeat lämpötilat ja ennen kaikkea helleaallot aiheuttavat myös Suomessa vakavia terveyshaittoja huolimatta viileästä ilmastostamme. Pitkittynyt helleaalto voi aiheuttaa useampia satoja ennenaikaisia kuolemia.

Hankkeessa määritetään keskeisimmille tunnistetuille riskeille ratkaisupolkuja ja pienempien riskien osalta luodaan riittävä tietopohja riskien jatkokäsittelylle.

Hankkeella on viisi keskeistä tavoitetta:

  1. selvittää ilmastonmuutoksen seurauksena nykyiseen rakennuskantaan aiheutuvaa erilaisten rakennusten ja rakenteiden vaurioitumista Suomessa,
  2. selvittää kosteus- ja mikrobivaurioiden vaikutuksia rakennusten käyttäjien terveyteen,
  3. selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia jäähdyttämättömien rakennusten lämpötilojen nousuun ja lämpöviihtyisyyteen,
  4. selvittää sisätilojen lämpötilan nousun vaikutuksia rakennusten käyttäjien terveyteen ja
  5. tarkastella ratkaisupolkuja rakennusteknisten ja terveydellisten riskien pienentämiseen.

Ota yhteyttä: 

tutkimuspäällikkö Jukka Lahdensivu, Tampereen yliopisto, p. 0400 733 852, etusivu.sukunimi(at)tuni.fi

Ilmastonmuutoksen riskit Suomen rakennuskannalle ja rakentamiselle

Yhteyshenkilö ministeriössä