Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Aikuiskoulutustuen lakkauttamista koskevaan esitykseen sisällytettävä yhteenveto olennaisista vaikutuksista

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.2.2024 12.00
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle lakiehdotuksesta aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamiseksi. Lakiehdotuksen vaikutusten arvioinnissa on hyödynnetty runsaasti tilasto- ja tutkimustietoa. Olennaisia vaikutuksia tulisi kuitenkin kirkastaa lisäämällä lakiehdotukseen näitä vaikutuksia kuvaava yhteenveto, tiivistelmä tai taulukko.

Lakiehdotuksella kumottaisiin aikuiskoulutusetuuksista annettu laki ja vuorotteluvapaalaki. Lakien kumoamisen tarkoituksena on lakkauttaa aikuiskoulutustuki, ammattitutkintostipendi ja vuorotteluvapaajärjestelmä. Lakiehdotuksen tavoitteena on vähentää julkisia menoja ja lisätä työllisyyttä.

Lakiehdotuksesta käyvät ilmi asian tausta ja keskeiset ehdotukset. Lakiehdotuksen vaikutustenarviointi on monipuolinen, mutta sen perusteella on vaikea saada käsitystä lakiehdotuksen olennaisista vaikutuksista. Ehdotukseen tulisi sisältyä yhteenveto, taulukko tai tiivistelmä esityksen olennaisista vaikutuksista ja niiden suuruusluokista.

Lakiehdotuksessa voisi kuvata tarkemmin aikuiskoulutustuen lakkauttamisen vaikutuksia erilaisille opiskelijaryhmille. Kohdistuvatko tuen lakkauttamisen vaikutukset esimerkiksi matalan tulotason opiskelijoihin, joilla syyt hakeutua opiskelemaan voivat liittyä oman tulotason kasvattamiseen? Onko joillakin opiskelijaryhmillä toisia opiskelijaryhmiä paremmat mahdollisuudet kouluttautua työnantajan kustantamana?

Lakiehdotuksessa tulisi lisäksi arvioida ehdotuksen vaikutuksia tasa-arvoon sekä sen kehitykseen työelämässä ja työmarkkinoilla. Millaisia vaikutuksia ehdotetuilla muutoksilla voi olla naisten asemaan työelämässä? 

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamista koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: STM059:00/2023), jonka sosiaali- ja terveysministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön 29.1.2024. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa tyydyttävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Essi Römpötti, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeri p. 0295 160 125 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.