Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arpajaislain jatkouudistuksessa korostuu haittojen ehkäisy

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.5.2018 11.45
Tiedote 239/2018

Talouspoliittinen ministerivaliokunta hyväksyi arpajaislain uudistamista koskevat suuntaviivat kokouksessaan 8. toukokuuta. Rahapelihaittojen vähentämisessä on tärkeää edistää pelaajien tunnistautumista kaikissa Veikkaus Oy:n peleissä. Tällä hetkellä pelaajan on tunnistauduttava Veikkauksen verkkopeleissä.

Kun pakollinen tunnistautuminen ulotetaan myös raha-automaatteihin, voidaan tehostaa ikärajavalvontaa, kontrolloida pelaajan pelikäyttäytymistä sekä hallita riskipelaamista tarjoamalla rajoituksia pelaamisen hallintaan myös fyysisissä pelikoneissa. Pakollista tunnistautumista raha-automaateissa aikaistetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian 1.1.2021 jälkeen ja viimeistään 1.1.2023.

Veikkauksen on kehitettävä edelleen poikkeavasti tai ongelmallisesti pelaavien henkilöiden tunnistamista ja ongelmallisen pelaamisen vähentämistä. Lisäksi pelikieltomahdollisuutta laajennetaan jo olemassa olevien pelikieltojen lisäksi siten, että pelaaja voi halutessaan asettaa itselleen nykyistä pitemmän pelikiellon tai sisäänpääsykiellon pelisaleihin tai pelikasinolle.

Kysyntää ohjataan lailliseen ja vastuulliseen pelitarjontaan

Monopolijärjestelmän tarkoituksena on erityisesti rahapelihaittojen vähentäminen. Rahapelaamiseen kohdistuvaa kysyntää voidaan ohjata laillisen, vastuullisen ja valvotun pelitarjonnan piiriin. Jotta tämä tavoite toteutuu, on huolehdittava Veikkauksen kyvystä kehittää pelitoimintaansa suhteessa monopolijärjestelmän ulkopuolisiin toimijoihin. Hallituksen tahtotila on tukea Veikkaus Oy:n kanavointikykyä. Tällä hetkellä ulkopuolisten toimijoiden osuus Suomen kokonaismarkkinasta on noin kymmenen prosenttia, mutta nettipelaamisessa trendi on nouseva. On tärkeää tukea myös Veikkauksen mahdollisuutta tehdä tarvittaessa kansainvälistä yhteistyötä pelien kehittämiseksi.

Rahapelien toimeenpano on Suomessa kiellettyä kaikilta muilta paitsi Veikkaukselta. Poliisihallitus valvoo Veikkauksen lisäksi arpajaislain vastaisesti rahapelejä tarjoavia monopolin ulkopuolisia toimijoita.

Poliisihallituksen määräämä uhkasakko yksinoikeusjärjestelmän ulkopuoliselle toimijalle ei ole tarpeeksi voimakas toimenpide estämään kiellettyä pelien toimeenpanoa ja markkinointia Suomessa. Tätä varten käynnistetään selvitys, voitaisiinko erilaisilla verkkopelaamista koskevilla teknisillä estotoimilla, kuten esimerkiksi varoitusteksteillä, maksusiirtoestoilla tai IP-estoilla (ns. blokeeraus) puuttua nykyistä tehokkaammin ulkopuolisten toimijoiden lainvastaiseen toimintaan.

Nyt hyväksyttyjen linjausten pohjalta käynnistyy arpajaislain seuraavan vaiheen uudistamistyö. Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin rahapeliyhtiöiden yhdistämiseen, jonka seurauksena uusi Veikkaus aloitti toimintansa vuoden 2017 alusta.

Lisätietoja: lainsäädäntöjohtaja Katriina Laitinen, p. 0295 488 559 ja erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 5131539 (ministeri Mykkäsen haastattelupyynnöt), sisäministeriö