Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviointineuvosto avoimen datan direktiivin toimeenpanosta: kansallisen liikkumavaran vähäinen käyttö tulisi perustella

Valtioneuvoston viestintäosasto
14.4.2021 16.57
Uutinen

EU:n avoimen datan direktiivi toimeenpannaan Suomessa lähes minimitasoisena. Arviointineuvosto katsoo, että kansallisen liikkumavaran vähäisen hyödyntämisen syyt jäävät epäselväksi esityksessä. On vaikea arvioida, mitä hyötyjä ja kustannuksia kansallisen liikkumavaran suurempi käyttäminen sisältäisi.

Esityksessä toimeenpannaan ns. avoimen datan direktiivi. Esityksessä säädetään yleishyödyllisiä palveluita tuottavien yritysten tiedon uudelleenkäytöstä ja julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä. 

Esityksen keskeisin kysymys liittyy kansallisen liikkumavaran käyttöön, joka jää esityksen perusteella melko ohueksi. Suomessa on pidetty tärkeänä datan avoimuutta ja sen suomia mahdollisuuksia. Esityksen perusteella ei saa käsitystä, millaisia datoja lain soveltamisen kohteilla on ja millaisia mahdollisuuksia ne avaisivat. Tämän vuoksi on vaikea arvioida, millaisia hyötyjä ja kustannuksia kansallisen liikkumavaran suurempi käyttäminen sisältäisi. Esityksessä tulisikin perustella tarkemmin valittua kansallista linjaa.

Arviointineuvosto katsoo, että esityksessä käsitellään melko yksityiskohtaisesti direktiivin sisältöä. Vaikutusarvioinnissa on kiinnitetty huomiota muutamille valtion enemmistöomisteisille ja kokonaan omistamista yrityksille. Avoimen datan hyötyjä käsitellään kuitenkin suppeasti. Konkreettiset esimerkit mahdollisista sovelluksista helpottaisivat asiakokonaisuuden ymmärtämistä. Ilman konkreetiaa esityksen merkitys aukeaa todennäköisesti vain asiaan vihkiytyneille asiantuntijoille.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.   

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 050 523 2426, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.