Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Rådet för bedömning av lagstiftningen om förslaget till ändring av gentekniklagen: Propositionens konsekvensbedömningar bör preciseras och innehållet skrivas på klart allmänspråk 

Statsrådets kommunikationsavdelning
9.3.2021 14.27 | Publicerad på svenska 15.3.2021 kl. 14.04
Nyhet
Lainsäädännön arviointineuvoston logo

Syftet med utkastet till proposition om ändring av gentekniklagen är att öka öppenheten och transparensen samt möjliggöra en snabbare behandling av ansökningar om fältundersökningar med genetiskt modifierade organismer än för närvarande. Propositionen har samband med revideringen av Europeiska unionens allmänna livsmedelsförordning.

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser att texten i utkastet till proposition ställvis är svårbegriplig och att det är svårt för en läsare som inte är insatt i saken att få en uppfattning om förslagen. Texten bör därför formuleras på ett mer allmänt språk. I konsekvensbeskrivningen bör tekniska uttryck och fackspråk undvikas. 

Rådet för bedömning av lagstiftningen anser också att i propositionsutkastet bör intas riktgivande kvantitativa beskrivningar av den verksamhet som berörs av ändringen och av konsekvenserna av det som föreslås i utkastet till proposition.

Rådet anser att propositionsutkastet i viss utsträckning följer anvisningarna om konsekvensbedömning av lagförslag. Rådet rekommenderar att utkastet till proposition korrigeras i överensstämmelse med rådets utlåtande innan regeringens proposition lämnas till riksdagen.   

Ytterligare information: Leila Kostiainen, ordförande för rådet för bedömning av lagstiftningen, tfn 0400 805 417, och Antti Moisio, bedömningsråd, tfn 0295 160198 sekretariatet för rådet för bedömning av lagstiftningen.