Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: Korkovähennysten rajoituslaissa lausuntokierros huomioitu esimerkillisesti

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 19.9.2018 11.16
Uutinen 35/2018

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan korkovähennysrajoitusta koskeva hallituksen esitys on huolellisesti valmisteltu. Esityksen vaikutuksista saa hyvän käsityksen ja arvioinnin perusteet on avoimesti kuvattu. Dynaamisia vaikutuksia kasvuun ja investointeihin tulisi kuitenkin käsitellä tarkemmin.

Lainsäädännön arviointineuvosto pitää esimerkillisenä korkovähennysten rajoituslain lausuntokierroksen huomioiden ja sen perusteella tehtyjen muutoksien kuvaamista. Myös direktiivin kansallinen liikkumavara käy havainnollisesti ilmi ja direktiivin soveltamiseen liittyviä vaihtoehtoja on käsitelty huolellisesti.

Esityksen perusteella saa hyvän käsityksen ehdotuksen vaikutuksista yrityksille ja julkiselle taloudelle.  Esityksen dynaamisia vaikutuksia kasvuun ja investointeihin tulisi kuitenkin tarkentaa. Esitys kohdentuu melko suppealle mutta kansantaloudellisesti merkittävälle osalle yrityksiä, jolloin pienet muutokset näiden yritysten käyttäytymisessä voivat olla olennaisia. Vaikutuksia sijoittajille tulisi myös arvioida esitysluonnoksessa.

Esitysluonnoksessa voisi myös tarkentaa, missä määrin ja minkälaisissa tilanteissa aggressiivista verosuunnittelua esiintyy ja toisaalta millaista verokilpailua Suomi kohtaa. Muiden maiden korkovähennyksiin liittyvistä toimista on myös vaikea saada yleiskäsitystä. Edellä mainituista syistä on vaikea hahmottaa Suomen mahdollista liikkumavaraa asiassa.

Korkovähennysten rajoituslailla toimeenpannaan Euroopan unionin direktiivi (EU) 2016/1164.

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut korkovähennysoikeutta rajoittavaa hallituksen esitysluonnosta, joka toimitettiin neuvostolle 7. syyskuuta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitysluonnosta täydennetään lausunnossa kuvatuilla lisäyksillä ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 0295 160 202, valtioneuvoston kanslia.

Arviointineuvoston lausunto 19.9.2018