Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto luonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa: arvioita uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta tarkennettava

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.2.2018 13.03
Tiedote 77/2018

Arviointineuvosto katsoo, että esitysluonnoksen arvioita uudistuksen vaikutuksista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin tulisi tarkentaa. Esitysluonnoksessa kuvataan kattavasti eri vaikutusalueita ja vaikutusten kohdentumista, mutta keskeinen kysymys siitä, saavuttaisiinko uudistukselle asetetut tärkeimmät tavoitteet, jää vaikutusarvioinnin perusteella avoimeksi. Lisäksi tulisi esittää vähintään suuntaa antava arvio valinnanvapausuudistuksen hyödyistä verrattuna uudistuksesta aiheutuviin kustannuksiin ja riskeihin.

Lakiesitysluonnos on tärkeä osa laajempaa aluehallinto- ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta. Lain tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua sekä edistää valinnanvapautta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Lakiesitysluonnoksella pyritään lisäämään palveluintegraatiota, kaventamaan ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, lisäämään yhdenvertaisuutta sekä tukemaan yksilöiden itsemääräämisoikeutta. Uudistuksen tavoitteena on kustannustehokkuuden lisääminen ja kolmen miljardin euron kustannusten kasvun hillintä.

Esitysluonnoksen vaikutusten arviointi on haastava tehtävä. Arvioinnin vaativuus liittyy muun muassa valinnanvapausuudistuksen laajuuteen ja monitavoitteisuuteen sekä siihen, että täysin ehdotettavan valinnanvapausjärjestelmän kaltaista toimintamallia ei ole käytössä missään muualla.

Lakiesitysluonnoksessa on tehty paljon monipuolista työtä vaikutusten arvioimiseksi. Esitysluonnoksesta saa kattavan kuvan sosiaali- ja terveydenhuollon nykytilasta, lakiesityksen tavoitteista, kohderyhmistä ja ehdotetuista toimenpiteistä. Esitysluonnoksessa on tunnistettu keskeisiä vaikutusalueita ja vaikutusmekanismeja. Esitysluonnos sisältää runsaasti pääosin laadullisia arvioita lakiesityksen potentiaalisista vaikutuksista.

Arviointineuvosto kuitenkin katsoo, että esitysluonnoksen perusteella on vaikeata muodostaa kokonaiskuvaa uudistuksen vaikutuksista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. Yhteenvedoissa tulisi esittää valinnanvapausuudistuksen keskeiset vaikutukset riittävän yksityiskohtaisesti sekä hyötyjen että kustannusten näkökulmasta. Esitysluonnoksesta tulisi ilmetä vähintään likimääräisellä tasolla uudistuksen kokonaishyötyjen suuruusluokka verrattuna uudistuksesta aiheutuvien kustannusten suuruusluokkaan.

Esitysluonnoksessa tulisi arviointineuvoston näkemyksen mukaan esittää kokonaisarvio uudistuksen nettovaikutuksesta julkisiin sosiaali- ja terveysmenoihin, sillä julkisten menojen kasvun hillintä on uudistuksen keskeinen tavoite. Myös uudistuksen hyödyt kotitalouksille, kuten terveyshyödyt parantuvien palvelujen saatavuuden ja lyhyempien jonotusaikojen myötä, tulisi arvioida nykyistä tarkemmin. Lisäksi tulisi täsmentää eri kokoisiin palveluja tuottaviin yrityksiin kohdistuvia vaatimuksia.

On myönteistä, että ehdotettavan lain toimeenpanoa aiotaan tukea vaiheistetun aikataulun avulla ja että maakunnille tarjotaan muutostukea uudistuksen toteuttamiseen. Uudistuksen aikataulun realistisuutta tulisi kuitenkin esitysluonnoksessa arvioida vielä perusteellisemmin.

Esitysluonnoksesta ilmenee, että uudistuksen jälkiarviointiin ja seurantaan suhtaudutaan vakavasti. Näin mittavassa uudistuksessa jälkiarvioinnin merkitys onkin erityisen suuri. Siksi esitysluonnoksessa tulisi käsitellä tarkasti jälkiarvioinnille ja seurannalle varattavia määrärahoja.

Arviointineuvoston lausunto 16.2.2018

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Antti Moisio, p. 0295 160 447, valtioneuvoston kanslia