Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Arviointineuvosto oikeudenkäyntiä hallintoasioissa koskevasta esityksestä: vaikutuksia kansalaisiin ja yrityksiin selvitettävä tarkemmin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 18.12.2017 14.39
Uutinen 59/2017

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan esitysluonnosta laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa on valmisteltu huolellisesti. Lain vaikutuksia kotitalouksiin, kansalaisiin ja yrityksiin tulisi kuitenkin selvittää tarkemmin.

Esitysluonnoksessa on kyse voimassa olevan hallintolainkäyttölain kumoamisesta lailla oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Uudessa laissa säädettäisiin hallintoasioita koskevasta oikeudenkäynnistä nykyistä täsmällisemmin ja informatiivisemmin sekä uudistettaisiin hallintoprosessia. Arviointineuvosto katsoo, että asiaa on valmisteltu huolellisesti, ja esitysluonnoksen perusteella saa yleisellä tasolla käsityksen esitysluonnoksen vaikutuksista.

Arviointineuvoston mukaan esitysluonnoksessa on kehittämiskohteita. Lain vaikutuksia asianosaisiin tulisi käsitellä tarkemmin muun muassa suullisten käsittelyjen järjestämisen, viranomaisen laajentuneen valitusoikeuden sekä oikeudenkäyntien määrällisen vähenemisen ja lyhenemisen osalta. Esitysluonnoksessa on esitelty oikeusturvaa parantavia tekijöitä ja päätöksentekoa tehostavia seikkoja, mutta siinä tulisi käsitellä myös asianosaisen oikeusturvan kannalta mahdollisesti ongelmallisia seikkoja.

Arviointineuvoston mukaan määrällisiä arvioita kohderyhmistä ja vaikutuksista tulisi myös lisätä.  Lisäksi esitysluonnoksessa on hyödynnetty hyvin vähän asiaa koskevaa tutkimuskirjallisuutta tai selvityksiä vaikutusten arvioimisen tueksi. Etenkin kokemuksia yleisten tuomioistuinten uudistuksista voisi mahdollisesti hyödyntää esitysluonnoksessa.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnosta tulee korjata ennen hallituksen esityksen antamista.                           

Lainsäädäntöneuvoston lausunto 18.12.2017

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 0295 160 202, valtioneuvoston kanslia.