Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviointineuvosto: ulkomaisten marjanpoimijoiden nettotulot nousevat, mutta taloudellisen aseman paraneminen epäselvää 

Valtioneuvoston viestintäosasto
16.3.2021 14.27
Uutinen
Arviointineuvoston logo

Ulkomaisten marjanpoimijoiden oikeudellista asemaa parannetaan uudella lailla. Esitysluonnoksen perusteella saa melko hyvä käsityksen esityksen vaikutuksista. Ulkomaisten luonnontuotteiden kerääjien taloudellisen tilanteen muutos uudistuksen jälkeen ei kuitenkaan selviä esityksestä.

Ulkomaisia marjanpoimijoita koskevan lain tavoitteena on parantaa luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellista asemaa ja pienentää hyväksikäytön riskiä. Lisäksi tavoitteena on tasapuolistaa luonnontuotekeruualan yritysten kilpailumahdollisuuksia.

Lakiehdotuksessa arvioidaan, että marjanpoimijoiden nettotulot nousevat, kun rekrytointimaksut ja maksut matkapalveluista kielletään. Arviointineuvosto katsoo, että luonnontuotteiden kerääjien kokonaistulojen muutosta tulisi verrata keräämisestä, asumisesta ja matkustamisesta marjanpoimijalle aiheutuviin kustannuksiin.  Lisäksi tulisi arvioida muuttaako uudistus kustannusten jakoa lähtömaassa. 

Jokamiehenoikeuksien perusteella marjanpoimintaa saa harjoittaa, mutta sillä ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa haittaa maanomistajalle, maankäytölle tai luonnolle. Esityksessä tulisi käsitellä, millaisia vaikutuksia maanomistajille muutoksesta aiheutuu, etenkin kun ulkomaisten luonnontuotteiden kerääjien määrän arvioidaan kasvavan.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos vastaa pääosin säädösehdotusten vaikutusten arviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että hallituksen esitystä täydennetään neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 050 523 2426, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö.