Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Arviointineuvosto: Vaihtoehtoja pohdittava hallintarekisteröityjen osakkeiden osinkojen verotukseen

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 26.9.2018 10.32
Uutinen 36/2018

Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan hallintarekisteröityjen osakkeiden osinkojen verotuksen nykytilaa, riskejä ja ongelmia on valaistu hyvin lakiehdotuksessa. Esitysluonnoksen perusteella ongelmien mittaluokka jää kuitenkin epäselväksi, eikä vaihtoehtoja ole käsitelty.

Arviointineuvosto katsoo, että esityksessä saa käsityksen lähdeverotuksen nykytilasta ja ongelmista.  Esimerkiksi hallintarekisteröidyille osakkeille maksetut osingot ja perityt lähdeverot käyvät ilmi esityksestä. Esityksen vaikutuksista saa kuitenkin liian suppean käsityksen.

Esityksen mukaan Verohallinto ei pysty varmistamaan hallintarekisteröidyistä osakkeista osinkoa saavien oikeutta verosopimusten mukaisiin verokantoihin. Arviointineuvoston mukaan esityksessä tulisi käsitellä tarkemmin alkuperäisen ongelman mittaluokkaa ja arvioida eri vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi.

Osingonmaksun nykyinen yksinkertaistetun menettely poistuisi käytöstä. Arviointineuvosto katsoo, että uuden korvaavan menettelyn toimivuus vaikuttaa epävarmalta. Esitysluonnoksessa tulisi arvioida tarkemmin osingonsaajille ja osingonjakoon osallistuville tahoille aiheutuvia vaikutuksia uudesta järjestelmästä. Esityksen vaikutuksia Suomen pääomamarkkinoiden kilpailukykyyn ja yritysrahoitukseen tulisi myös selvittää tarkemmin.

On myönteistä̈, että̈ esitysluonnoksessa on yleisellä̈ tasolla tuotu esiin esimerkiksi lähdeverojen palautuksiin liittyviä̈ riskejä̈ ja ongelmia. Vaikutusarvioissa esitykseen liittyviä̈ riskejä̈ ei ole kuitenkaan riittävästi käsitelty.

Arviointineuvosto katsoo, että̈ esitysluonnoksessa tulee käsitellä̈ esityksen hyötyjä̈ ja kustannuksia kokonaisvaltaisesti, vaikka esitys perustuukin eduskunnan lausumaan.

Lainsäädännön arviointineuvosto on arvioinut hallintorekisteröityjen osakkeiden osinkojen verotusta koskevaa hallituksen esitysluonnosta, joka toimitettiin neuvostolle 12. syyskuuta. Esitysluonnosta tulee korjata neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.

Lisätietoja: arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417 ja arviointineuvos Meri Virolainen, p. 0295 160 202, valtioneuvoston kanslia.

Arviointineuvoston lausunto 26.9.2018