Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnan aiheina euro maksuvälineenä ja jätepuitedirektiivi

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 13.10.2023 11.33
Tiedote

Valtioneuvoston EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 13. lokakuuta asetusehdotuksia digitaalisesta eurosta ja käteisestä rahasta maksuvälineenä, sekä ehdotusta jätepuitedirektiiviksi. Valiokunta linjasi Suomen kantoja myös tulevan viikon neuvostoihin.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja kahteen asetusehdotukseen, jotka Euroopan komissio antoi kesäkuussa yhtenäisvaluutan kehittämiseksi. Euroseteleitä ja –metallirahoja koskevan ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että käteinen raha hyväksytään laajasti maksuvälineenä ja että sitä on riittävästi saatavilla. Uutta digitaalista euroa koskeva asetusehdotus puolestaan luo lainsäädäntökehystä mahdollisesti käyttöön otettavalle digitaaliselle eurolle. Digitaalinen euro olisi yleisölle tarjottavan eurokäteisen digitaalinen muoto, joka täydentäisi nykyistä maksuvälineiden valikoimaa. Suomen kannat tulevat julkisiksi, kun asia on käsitelty valtioneuvoston istunnossa. 

Ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja myös komission heinäkuussa antamaan ehdotukseen jätepuitedirektiiviksi. Sen tavoitteena on vähentää elintarvike- ja tekstiilialan ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Elintarvikejätteitä on tarkoitus vähentää koko ruokaketjussa, jotta saavutetaan YK:n kestävän kehityksen tavoite ruokahävikin puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. Tekstiilijätettä pyritään vähentämään luomalla Eurooppaan markkinat lajittelulle, uudelleenkäytölle ja kierrätykselle. Tekstiilijätteiden laittomia siirtoja EU:n ulkopuolelle pyritään estämään. Suomen kanta tulee julkiseksi valtioneuvoston istunnon jälkeen. 

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja myös tulevan viikon neuvostojen kokouksiin: 
•    Euroryhmä 16.10. ja ECOFIN 17.10. 
•    Ympäristöneuvosto 16.10.
•    Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto (energia) 17.10. 
•    Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto 19.-20.10. 

ECOFIN-neuvoston pääaiheena on Finanssipoliittisten sääntöjen muuttaminen. Lisäksi on tarkoitus hyväksyä päätelmät ilmastorahoituksesta YK:n ilmastonmuutos-konferenssia (COP28) varten sekä päätelmät yhteistyöhaluttomien kolmansien maiden EU-listan päivityksestä veroasioissa. Euroryhmässä on esillä muun muassa tilannekatsaus euroalueen prioriteettien ja euroalueen suositusten toimeenpanosta elpymis- ja palautumissuunnitelmissa sekä digitaalinen euro –hankkeen edistymisestä. 

Ympäristöneuvoston on tarkoitus hyväksyä yleisnäkemys raskaan kaluston CO2-raja-arvoasetuksesta sekä yhdyskuntajätevesidirektiivistä. Neuvosto hyväksyy myös päätelmät, jotka muodostavat EU:n kannan seuraavaan YK:n ilmastokokoukseen (COP28 30.11.-12.12.2023), sekä YK:n ilmastosopimukselle toimitettava lähete EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitteen päivityksestä. 

Energianeuvostossa on tarkoitus saavuttaa neuvoston yleisnäkemys sähkömarkkinamallin parantamista koskevasta asetusehdotuksesta. Euroopan komissio esittelee aloitetta energiatehokkuusprojektien rahoittamiseen liittyväksi välineeksi ja tiedottaa kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien (NECP) päivitysten tilanteesta sekä varautumisesta talvikauteen neuvoston kokouksessa. 


Sisäasioista vastaavien ministerien neuvostossa on esillä Schengen-alueen tilanne, lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä ja torjuntaa, alaikäisten verkossa tapahtuvan radikalisoitumisen ehkäiseminen ja muuttoliike. Oikeusasioiden kokouspäivänä ministerit keskustelevat direktiiviehdotuksesta, jolla yhdenmukaistetaan jäsenvaltioiden maksukyvyttömyyslainsäädäntöä. Lisäksi ministerit saavat tilannekatsauksen oikeudellisista toimista liittyen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan sekä oikeudellisesta yhteistyöstä Latinalaisen Amerikan kanssa. Lisäksi on tarkoitus hyväksyä digitaalista voimaantumista ja perusoikeuksien suojelua ja täytäntöönpanoa digitaalisella aikakaudella koskevat päätelmät. 
 
Lisätietoja: Erityisavustaja (EU-asiat) Tuomas Tikkanen p. 040 523 5768, EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto p. 050 468 5949 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 07 33, valtioneuvoston kanslia

EU-ministerivaliokunnan asialistat sekä EU-ministerivaliokunnassa käsiteltävät julkiset asiakirjat julkaistaan valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.