Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnan aiheena ukrainalaisten suojelun jatkaminen

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 22.9.2023 11.01
Tiedote
Suomen ja EU:n liput vierekkäin

Valtioneuvoston EU-ministerivaliokunta kokoontui perjantaina 22. syyskuuta. Valiokunta linjasi ukrainalaisten suojelun jatkamisesta sekä sai tilannekatsauksen ennallistamisasetuksen neuvottelutilanteesta. Lisäksi valiokunta linjasi Suomen kantoja oikeus- ja sisäasioiden neuvostoon ja kilpailukykyneuvostoon.

EU-ministerivaliokunta linjasi, että Suomi jatkaa Ukrainasta sotaa paenneiden suojelua EU-maiden yhteisen linjan mukaisesti yhdellä vuodella. Tilapäisen suojelun jatkamisesta on tarkoitus saavuttaa EU-tason poliittinen yhteisymmärrys oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa 28. syyskuuta. Suojelun jatkaminen on tarpeen, koska ukrainalaisia saapuu edelleen tasaisesti EU-maihin, ja sodan pitkittyessä suojelun tarve jatkuu. Tilapäisen suojelun direktiivin mahdollistama suojelumekanismi otettiin EU:ssa ensimmäistä kertaa käyttöön Ukrainan sodan alettua maaliskuussa 2022. Näin haluttiin varmistaa, että sotaa pakenevilla ukrainalaisilla on unionin eri jäsenmaissa yhdenmukainen asema ja oikeudet.

EU-ministerivaliokunta sai tilannekatsauksen ennallistamisasetusta koskevista neuvotteluista ja kävi asiasta keskustelun. Neuvotteluja asetusehdotuksesta käydään nyt neuvoston, Euroopan parlamentin sekä Euroopan komission välillä. Suomi ei tukenut kesäkuussa neuvoston yleisnäkemystä, koska asetuksesta koituvat kustannukset arvioitiin liian suuriksi. Suomi on tuonut omia näkemyksiään aktiivisesti esiin sekä poliittisella että virkamiestasolla, ja jatkaa aktiivista vaikuttamistyötä muun muassa kustannusten alentamiseksi. Euroopan komission kesäkuussa 2022 antaman ehdotuksen tarkoituksena on parantaa luonnon tilaa.

Oikeus- ja sisäasioiden neuvoston (28.9.) asialistalla on myös muuttoliikkeen ulkoinen ulottuvuus. Sisäministerit keskustelevat siitä, miten unioniin suuntautuvan muuttoliikkeen voitaisiin hallita paremmin yhteistyöllä kolmansien maiden kanssa. Lisäksi kokouksessa saadaan tilannekatsaus EU:n muuttoliike- ja turvapaikkauudistuksen etenemisestä. Ministerit tarkastelevat myös Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen vaikutuksia unionin sisäiselle turvallisuudelle. Ministerit saavat myös tilannekatsauksen Latinalaisen Amerikan kanssa tehtävästä yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden ja huumekaupan torjumiseksi.

EU:n kilpailukykyneuvosto (25.9.) kokoontuu sisämarkkinat- ja teollisuuspolitiikka -kokoonpanossa. Puheenjohtajamaa Espanja esittää hyväksyttäväksi neuvoston yleisnäkemyksen mallien oikeudellista suojausta koskevasta direktiivi- ja asetusehdotuksesta. Neuvostossa on tarkoitus hyväksyä yleisnäkemys myös ehdotuksesta asetukseksi moottoriajoneuvojen ja moottoreiden sekä järjestelmien, komponenttien ja tällaisille ajoneuvoille tarkoitettujen erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä päästöjen ja akkujen kestävyyden osalta (nk. Euro 7).

Lisätietoja: Erityisavustaja (EU-asiat) Tuomas Tikkanen p. 040 523 5768, EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto p. 050 468 5949 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 07 33, valtioneuvoston kanslia

EU-ministerivaliokunnan asialistat sekä EU-ministerivaliokunnassa käsiteltävät julkiset asiakirjat julkaistaan valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.