Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa EU-huippukokoukset ja komission vuoden 2024 työohjelma

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.10.2023 10.19
Tiedote
Suomen ja EU:n liput vierekkäin.

EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan 25. lokakuuta Suomen kantoja lokakuun Eurooppa-neuvostoon ja eurohuippukokoukseen, sekä määritteli hallituksen prioriteetit Euroopan komission vuoden 2024 työohjelmaan.

Brysselissä 26. ja 27. lokakuuta kokoontuvan Eurooppa-neuvoston asialistalla ovat Ukraina, Lähi-idän tilanne, monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistus, talouskysymykset, muuttoliike sekä ajankohtaiset ulkosuhdeaiheet. Suomi pitää tärkeänä jatkaa vahvaa tukea Ukrainalle sekä Venäjälle asetettujen pakotteiden tehokasta toimeenpanoa ja kiertämisen estämistä. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on osoittanut tarpeen vahvistaa Euroopan puolustuskykyä, kriisinkestävyyttä sekä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Suomi katsoo, että EU:n tulee osoittaa yhtenäisyyttä ja toimintakykyä myös Lähi-idän konfliktin rauhoittamiseksi. Suomi ajaa kestävää kasvupolitiikkaa joka rakentuu jäsenmaiden julkisen talouden ja velkakestävyyden parantamiselle sekä talous- ja raha-unionin kriisinsietokyvyn vahvistamiselle. Unionin taloudellisen menestyksen ja kilpailukyvyn perustan tulee rakentua toimiville sisämarkkinoille. Komission esitys monivuotisen rahoituskehyksen välitarkastelun osalta ei ole Suomen tavoitteiden mukainen. Suomi katsoo, että rahoitustarpeita on priorisoitava ja tarpeisiin vastattava ensisijaisesti rahoituksen uudelleenkohdennuksin. Muuttoliikkeen osalta Suomi katsoo, että käsittelyssä oleva muuttoliikepakti täytyy saada valmiiksi, ulkorajavalvontaa on tehostettava sekä yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa parannettava. Suomi tukee kokouksessa myös laaja-alaisia toimia EU:n kriisivarautumisen vahvistamiseksi sekä huolellista valmistautumista COP 28-ilmastokokoukseen.

Eurooppa-neuvoston yhteydessä kokoontuva eurohuippukokous (27.10.) keskustelee euroalueen taloustilanteesta sekä talouspolitiikan koordinaatiosta. Lisäksi kokous saa yhteenvedon euroryhmän työstä tulevaisuuden eurooppalaisten rahoitus- ja pääomamarkkinoiden kehittämisessä sekä digitaalisen euron valmistelutyöstä. 

EU-ministerivaliokunta määritteli myös hallituksen painopisteet koskien Euroopan komission vuoden 2024 työohjelmaa. Linjaus on osa hallitusohjelman mukaista työtä, jolla Suomi nopeuttaa kannanmuodostusta ja tehostaa EU-vaikuttamista ja ennakkovaikuttamista. Hallituksen pääprioriteetit komission vuoden 2024 työohjelmassa ovat:

•    Komission tiedonanto ilmastotavoitteeksi vuodeksi 2040 (komission ehdotusta odotetaan tammi-maaliskuussa 2024)
•    Komission tiedonanto laajentumista edeltävistä uudistuksista ja toimintapolitiikan uudelleentarkasteluista (komission ehdotusta odotetaan huhti-kesäkuussa 2024)
•    Eurooppalainen puolustusteollisuusstrategia (komission ehdotusta odotetaan tammi-maaliskuussa 2024) 

Lisätietoja: Erityisavustaja (EU-asiat) Tuomas Tikkanen p. 040 523 5768, EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto p. 050 468 5949 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 07 33, valtioneuvoston kanslia

EU-ministerivaliokunnan asialistat sekä EU-ministerivaliokunnassa käsiteltävät julkiset asiakirjat julkaistaan valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla