Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa EU:n turvallisuussitoumukset Ukrainalle

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 17.11.2023 10.30
Tiedote

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan perjantaina 17. marraskuuta EU:n tulevia turvallisuussitoumuksia Ukrainalle. Lisäksi ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraavan viikon neljään neuvoston kokoukseen.

EU on valmistellut Ukrainalle annettavia turvallisuussitoumuksia heinäkuusta 2023 lähtien. Tarkoituksena on, että EU-maiden päämiehet saavat katsauksen valmistelutilanteesta joulukuun Eurooppa-neuvostossa. Suomi tukee vankasti Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta. Suomi katsoo, että EU:n vahvaa, yhtenäistä ja kunnianhimoista tukea Ukrainalle tulee jatkaa ja lisätä. EU:n on luotava pidemmän aikavälin näkymä Ukrainan tukemiseen ja parannettava avun ennakoitavuutta. Turvallisuussitoumusten hyväksyminen tukee osaltaan tätä tavoitetta ja vahvistaa Euroopan turvallisuutta. Suomi katsoo, että Euroopan ulkosuhdehallinnon määrittelemät kymmenen tukimuotoa muodostavat tarkoituksenmukaisen lähtökohdan ja kehyksen EU:n turvallisuussitoumuksia koskevalle jatkotyölle. Suomi suhtautuu avoimesti esitettyihin tukimuotoihin ja niihin liittyvien toimien kehittämiseen. 

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin: 
•    Maatalous- ja kalastusneuvosto 20.11.
•    Ulkoasiainneuvosto (kehitys) 21.11. 
•    Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto 23.-24.11.
•    Epävirallinen tasa-arvoministerien kokous 23.-24.11.

Maatalous- ja kalastusneuvoston on tarkoitus hyväksyä neuvoston päätelmät EU:n pitkän aikavälin maaseutuvisiosta. Neuvosto keskustelee Atlantin ja Pohjanmeren kalastusmahdollisuuksien asettamisesta ja valmistelee päätöksentekoa joulukuussa 2023. Lisäksi neuvosto keskustelee Välimeren ja Mustanmeren kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2024.

Kehitysministerien kokouksen aiheena on Team Europe –toiminta haastavissa tilanteissa Afrikassa.  Lisäksi keskustellaan ajankohtaisista aiheista, ja komissio kertoo lokakuussa Brysselissä järjestetystä Global Gateway Forumista. Ministerit keskustelevat myös Maailmanpankin pääjohtaja Ajay Bangan kanssa videoyhteydellä.

Koulutusasioista vastaavat ministerit hyväksyvät suositukset digitaalisen koulutuksen onnistumisen tekijöistä ja digitaalisten taitojen koulutustarjonnan parantamisesta koulutusalalla sekä päätelmät koulutuksen vaikutuksesta yhteisten eurooppalaisten arvojen ja demokraattisen kansalaisuuden vahvistamiselle. 

Nuorisoasioista vastaavat ministerit hyväksytään päätelmät mielenterveyden ongelmien vaikutuksista eurooppalaisiin nuoriin ja ongelmiin vastaamisesta sekä nuorisopolitiikan valtavirtaistamisesta EU:n päätöksentekoprosesseissa. Kulttuuriasioista vastaavat ministerit hyväksyvät päätelmät Euroopan videopelialan kulttuurisen ja luovan ulottuvuuden vahvistamisesta. Urheilusta vastaavat ministerit hyväksyvät päätelmät naisista ja tasa-arvosta urheilun alalla. 

Epävirallisen tasa-arvoministerikokouksen teemana on naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa koskevat haasteet, erityisesti tiedonkeruun ja väkivallan uhrien tukipalveluiden alueilla. Lisäksi teemana on kasvavat väkivallan muodot, kuten verkkoväkivalta.

Lisätietoja: Erityisavustaja (EU-asiat) Tuomas Tikkanen p. 040 523 5768, EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto p. 050 468 5949 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 07 33, valtioneuvoston kanslia

EU-ministerivaliokunnan asialistat sekä EU-ministerivaliokunnassa käsiteltävät julkiset asiakirjat julkaistaan valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.