Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa Eurooppa-neuvosto ja eurohuippukokous

Valtioneuvoston viestintäosasto
9.12.2020 11.06
Tiedote 772/2020

EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan keskiviikkona 9. joulukuuta Suomen kantoja koskien joulukuun Euroooppa-neuvostoa (10. – 11.12.) ja eurohuippukokousta (11.12.). Eurooppa-neuvoston aiheita ovat koronapandemia, ilmastonmuutos, turvallisuus sekä ulkosuhteet. Eurooppa-neuvoston yhteydessä keskustellaan mahdollisesti myös heinäkuun Eurooppa-neuvostossa sovitusta elpymiskokonaisuudesta, etenkin siihen liittyvästä niin kutsutusta oikeusvaltiomekanismista. Lisäksi voi nousta esiin EU:n ja Britannian tulevaa suhdetta koskevien neuvotteluiden tilanne.

Suomi kannattaa EU:n koronapandemian taltuttamiseksi yhteisiä vahvoja toimia kuten   testaus- ja karanteenikäytäntöjä sekä testien vastavuoroista tunnustamista. Suomelle on tärkeää, ettei unionin toimilla rajoiteta jäsenvaltion mahdollisuutta tehdä tarvittaessa muista jäsenvaltioista poikkeavia toimia, jos se on välttämätöntä kansanterveyden ja yhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi.

Suomi tukee EU:n vuoden 2030 päästövähennystavoitteen tiukentamista nykyisestä vähintään 40 %:sta vähintään 55 %:iin verrattuna vuoden 1990 tasoon. Ensisijaisesti tavoite tulisi saavuttaa päästöjä vähentämällä. Tavoitteen tulee olla linjassa vuodelle 2050 sovitun ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. 

Suomi katsoo, että kansalaisten turvaamiseksi on tärkeää kehittää viranomaisten toimintaedellytyksiä vastata terrorismiin ja muihin muuttuviin unionin sisäisen turvallisuuden uhkiin perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. 

Ulkosuhteista Eurooppa-neuvostossa on esillä EU:n ja Turkin suhde sekä itäisen Välimeren tilanne. Eurooppa-neuvosto käsittelee myös EU:n ja USA:n suhdetta, sekä arvioi tarvetta jatkaa rajoittavia toimenpiteitä, jotka on asetettu Venäjän Ukrainan tilannetta epävakauttavien toimien johdosta.

Perjantain eurohuippukokouksessa on esillä muutokset Euroopan vakausmekanismiin, pankkiunionin sekä pääomamarkkinaunionin syventäminen. Kokouksen on määrä vahvistaa laajennetun euroryhmän marraskuussa saavuttama sopu Euroopan vakausmekanismin (EVM:n) vahventamisesta. 

Lisäksi EU-ministerivaliokunta sopi Suomen ennakkovaikuttamislinjauksista kauppapoliittiseen tiedonantoon, jota odotetaan komissiolta ensi vuoden alkupuolella. Kauppapolitiikalla on tärkeä rooli unionin kestävän kasvun ja kilpailukyvyn edistämisessä.

EU-ministerivaliokunta sopi myös Suomen linjauksista koskien Euroopan terveysunioni ja Euroopan lääkestrategia -aloitteita. Ehdotuksilla tavoitellaan EU:n parempaa varautumista tulevaisuuden terveysuhkiin ja pyritään takaamaan lääkkeiden korkea laatu ja turvallisuus sekä vahvistamaan samalla eurooppalaisen lääketeollisuuden globaalia kilpailukykyä. Suomi suhtautuu myönteisesti molempiin aloitteisiin.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia