Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa monivuotisen rahoituskehyksen välitarkistus ja turvallisuusasiat

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 8.12.2023 15.14
Tiedote
Suomen lippu ja EU-lippu vierekkäin

EU-ministerivaliokunnan asialistalla perjantaina 8. joulukuuta oli EU:n monivuotisen rahoituskehyksen 2021-2027 välitarkistuksen neuvottelutilanne ja turvallisuuskysymykset. Lisäksi ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraavan viikon kolmeen neuvoston kokoukseen.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen täydentäviä kantoja EU:n monivuotisen rahoituskehyksen (MFF) välitarkistusta koskeviin neuvotteluihin. Neuvottelut ovat edenneet loppuvaiheeseen ja joulukuun 2023 Eurooppa-neuvoston kokouksessa tavoitellaan sopua kokonaisuudesta.

Suomi muodostaa lopullisen kannan neuvottelukokonaisuuteen Suomen kokonaisedun lähtökohdista. Rahoituskehyksen välitarkistuksesta päätetään Eurooppa-neuvostossa yksimielisesti.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja kokonaisturvallisuuden edistämiseen EU-tasolla. Suomi tukee vahvasti lokakuun 2023 Eurooppa-neuvoston päätelmien kirjausta, jonka mukaan Eurooppa-neuvosto korostaa, että on tärkeää soveltaa Euroopan unionin varautumiseen ja kriisitoimintaan kokonaisvaltaista ja koordinoitua lähestymistapaa. Tarkoitus on varmistaa, että kaikki alat osallistuvat laajasti uhat kattavaan lähestymistapaan. Komissio on ollut kiinnostunut Suomen kokonaisturvallisuusmallista ja sen soveltamisesta myös EU-tasolla.

Ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja Euroopan ulkosuhdehallinnon alustavaan ehdotukseen Euroopan rauhanrahaston alle perustettavasta Ukrainan tukirahastosta. Suomi korostaa, että EU:n kunnianhimon tason tulisi säilyä korkeana Ukrainan tukemisessa. EU:n on luotava pidemmän aikavälin näkymä Ukrainan tukemiseen ja parannettava avun ennakoitavuutta.

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kantoja seuraaviin neuvoston kokouksiin: 
•    Ulkoasiainneuvosto 11.12.
•    Maatalous- ja kalastusneuvosto 10.-11.12.
•    Yleisten asioiden neuvosto 12.12.

Ulkoasiainneuvoston aiheina ovat Venäjän hyökkäys Ukrainaan, Israelin ja sen lähialueen tilanne, Sahelin alueen tilanne sekä taloudellisen turvallisuuden ulkopoliittinen ulottuvuus. Neuvoston yhteydessä järjestetään epäviralliset tapaamiset Valko-Venäjän oppositiojohtajan ja Armenian ulkoministerin kanssa. Neuvoston jälkeen järjestetään Itäisen kumppanuuden ulkoministerikokous.

Maatalous- ja kalastusneuvosto pyrkii poliittiseen yhteisymmärrykseen kalastusmahdollisuuksista Atlantille, Pohjanmerelle ja muille merialueille, samoin Välimerelle ja Mustallemerelle. Puheenjohtajavaltio tavoittelee myös yleisnäkemystä asetuksesta, joka koskee tietyillä uusilla genomitekniikoilla (NGT) tuotettuja kasveja sekä niistä peräisin olevia elintarvikkeita ja rehuja.

Yleisten asioiden neuvoston pääaiheena on joulukuun Eurooppa-neuvoston valmistelu, erityisesti yleisten asioiden neuvoston vastuulle kuuluvien monivuotisen rahoituskehyksen (MFF) välitarkistuksen ja laajentumisen osalta. Kokouksessa on tarkoitus hyväksyä laajentumista koskevat neuvoston päätelmät, jotka Eurooppa-neuvosto vahvistaisi.

Lisätietoja: Erityisavustaja (EU-asiat) Tuomas Tikkanen p. 040 523 5768, EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto p. 050 468 5949 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 07 33, valtioneuvoston kanslia

EU-ministerivaliokunnan asialistat sekä EU-ministerivaliokunnassa käsiteltävät julkiset asiakirjat julkaistaan valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.