Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa muuttoliike ja avaruuspolitiikka

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 14.12.2021 10.20
Tiedote 728/2021

EU-ministerivaliokunnan kokouksen aiheita tiistaina 14. joulukuuta olivat EU:n avaruuspolitiikka sekä EU:n ulkorajoilla tapahtuva, valtion tukema muuttoliikkeen käyttäminen vaikuttamisen välineenä. Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja jouluviikon ympäristöneuvostoon.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja Euroopan komission ja korkean edustajan 23. marraskuuta antamaan tiedonantoon vastaamisesta muuttoliikkeen välineellistämiseen. Suomi katsoo, että muuttoliikkeen hyödyntämistä vaikuttamiskeinona poliittisiin tarkoituksiin ei voida hyväksyä. Koska toiminta kohdistuu EU:n ulkorajoille, kyseessä on EU-maiden yhteinen haaste, johon on vastattava yhdessä. Suomi pitää tärkeänä, että unionissa kehitetään tarvittavia operatiivisia, oikeudellisia, diplomaattisia ja taloudellisia työkaluja muuttoliikkeen välineellistämiseen puuttumiseksi kansainvälisen oikeuden velvoitteita sekä perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittaen. 

EU-ministerivaliokunta käsitteli myös EU:n avaruuspolitiikkaa. Suomi korostaa, että johdonmukainen ja yhteinen eurooppalainen avaruuspolitiikka tukee avaruusalan eri toimijoiden yhteistyötä ja vahvistaa eurooppalaista kilpailukykyä. On tärkeää edistää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten edellytyksiä osallistua kasvavaan kilpailuun. Suomi pitää tärkeänä pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitysrahoitusta. Eurooppalaisen avaruuspolitiikan tulee edistää eri alojen kestävää kasvua avaruusteknologian, -datan ja -palvelujen avulla. Avaruustoiminnalla on merkittävä vaikutus erityisesti vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä. Suomi painottaa myös arktisten alueiden erityistarpeita sekä avaruusjärjestelmien palvelutuotannon laadun ja saatavuuden varmistamista pohjoisilla alueilla. Suomi pitää avaruuden kestävää käyttöä tärkeänä ja tukee sääntöpohjaista kansainvälistä yhteistyötä. 

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kantoja Ympäristöneuvostoon (20.12.). Kokouksen agendalla ovat edistymisraportit akkuasetuksesta sekä 55-valmiuspaketin ympäristöneuvostolle kuuluvista ehdotuksista, joita ovat päästökauppadirektiivi, taakanjakoasetus, LULUCF-asetus, asetus autojen ja pakettiautojen CO2-raja-arvoista sekä asetus ilmastotoimia koskevasta sosiaalirahastosta. Lisäksi ministerit keskustelevat tiedonannosta EU:n uudeksi maaperästrategiaksi.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia