Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa muuttoliike, maaperän seuranta ja lääkkeet

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 29.9.2023 10.37
Tiedote
Suomen ja EU:n liput vierekkäin

Valtioneuvoston EU-ministerivaliokunta kokoontui perjantaina 29. syyskuuta. Ministerivaliokunta sai tilannekatsauksen muuttoliikkeestä, ja linjasi Suomen kantoja maaperän seurantaa sekä lääkkeitä koskeviin direktiiviehdotuksiin.

EU-ministerivaliokunta keskusteli tilannekatsauksen jälkeen muuttoliiketilanteesta sekä EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistuksen, eli paktin etenemisestä. Turvapaikkahakemusten määrä on EU:ssa voimakkaassa kasvussa ja määrän odotetaan nousevan tänä vuonna muuttoliikekriisin vuosien 2015 - 2016 tasolle. Suomeen hakemusten määrän kasvu ei ole toistaiseksi heijastunut. EU:n puheenjohtajamaa Espanja pyrkii saamaan niin kutsutut paktineuvottelut mahdollisimman pitkälle ennen vuoden loppua. Euroopan komission syksyllä 2020 antama uudistusesitys kattaa muun muassa EU:n yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamisen, kumppanuuksien tehostamisen läpikulkumaiden kanssa, palautusten tehostamisen, laillisen maahanmuuton kehittämisen sekä kriisiajan ennakkovarautumisen.

EU-ministerivaliokunta käsitteli Euroopan komission heinäkuussa antamaa direktiiviehdotusta maaperän seurannasta. Direktiivin tavoitteena on luoda unioniin kattavat ja yhtenäiset tavat seurata maaperän tilaa. Jos tila heikkenee, jäsenmaan pitää parantaa tilannetta ja edistää kestävää maankäyttöä. Suomen kannat tulevat julkisiksi, kun asia on käsitelty valtioneuvoston istunnossa. 

EU-ministerivaliokunnassa oli esillä myös komission huhtikuussa antamaa niin kutsuttu lääkepakettiehdotus. Sen tarkoituksena on turvata kansanterveyden korkea taso varmistamalla EU:ssa käytettävien lääkkeiden laatu, turvallisuus ja teho. Lisäksi tavoitteena on yhtenäistää EU:n sisämarkkinoita lääkkeiden osalta. Suomen kannat tulevat julkisiksi valtioneuvoston istunnon jälkeen.

Lisätietoja: Erityisavustaja (EU-asiat) Tuomas Tikkanen p. 040 523 5768, EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto p. 050 468 5949 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 07 33, valtioneuvoston kanslia

EU-ministerivaliokunnan asialistat sekä EU-ministerivaliokunnassa käsiteltävät julkiset asiakirjat julkaistaan valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla.