Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa talousasioita ja tulevat neuvostokokoukset

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 3.12.2021 11.20
Tiedote 699/2021

EU-ministerivaliokunnan kokouksessa perjantaina 3. joulukuuta oli esillä pankkilainsäädäntöehdotus sekä seuraavan viikon neuvostokokousten asiat.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja Euroopan komission lainsäädäntöehdotukseen koskien pankkien vakavaraisuussääntelyuudistuksen viimeistelyä. Ehdotuksen kolme keskeistä osaa ovat: Basel III-pankkisääntelystandardin täytäntöönpano, kestävyysriskien huomiointi pankkisääntelyssä ja pankkivalvonnan kehittäminen. Valtioneuvosto tukee tavoitetta vahvistaa pankkisektorin häiriönsietokykyä. Valtioneuvoston yksityiskohtaiset kannat on kirjattu eduskunnalle lähetettyyn E-kirjeeseen.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:

  • Euroryhmä (6.12.) ja ECOFIN (7.12.)
  • Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (6.-7.12.)
  • Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto (liikenne) (9.12.)
  • Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto (9.-10.12.) 

Euroryhmässä on esillä komission arviot euromaiden alustavista talousarviosuunnitelmista sekä Kyprosta, Portugalia, Irlantia, Espanjaa ja Kreikkaa koskeva ohjelman jälkeinen valvonta. ECOFIN-neuvoston keskeisimpiä asioita ovat muun muassa arvonlisäverokannat ja eurooppalainen ohjausjakso. 

Työllisyys- ja sosiaalineuvoston pääaiheina ovat vähimmäispalkkadirektiivi, palkka-avoimuusdirektiivi, tekoälyn vaikutus sukupuolten tasa-arvoon työmarkkinoilla, kestävä työ koko elinkaaren ajan sekä eurooppalainen ohjausjakso. Terveysneuvostossa keskeisimpiä asioita ovat ehdotus asetukseksi kriisin kannalta oleellisten lääketieteellisten vastatoimien hankkimisesta, nykyiset ja tulevat toimet koronapandemian torjumiseksi sekä terveysunionin vahvistaminen. 

Liikenneneuvosto keskustelee 55-valmiuspaketin etenemisestä. Esillä on ehdotukset uusituvista lento- ja meriliikenteen polttoaineista sekä vaihtoehtoisten polttoaineiden jakeluinfrastruktuurin käyttöönotto (AFIR). 

Oikeusasioissa on esillä koronapandemian aikaiset opit tuomioistuinten toiminnan varmistamiseksi sekä kiire- ja hätämenettelyssä hyväksyttyjen toimien oikeudellinen tarkastelu ja valvonta kansallisissa tuomioistuimissa. 

Sisäasioista vastaavat ministerit keskustelevat EU:n keinoista vastata muuttoliikkeen käyttämiseen hybridivaikuttamisen välineenä sekä keinoista estää järjestäytyneen rikollisuuden soluttautuminen lailliseen yritystoimintaan. Lisäksi on tarkoitus hyväksyä päätelmät siitä, että Kroatia täyttää tekniset edellytykset Schengen-säännösten täysimääräiseen soveltamiseen.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia