Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa unionin ilmastotoimia

Valtioneuvoston viestintäosasto
3.9.2021 12.01
Tiedote 499/2021

EU-ministerivaliokunnan kokouksessa perjantaina 3. syyskuuta oli esillä Euroopan komission ehdotukset EU:n ilmastolain toimeenpanemiseksi, sähköinen tunnistautuminen sekä tulevat maatalous- ja valtiovarainministerien kokoukset.

EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kannan Euroopan komission tiedonantoon, joka esittelee komission ehdotukset EU:n ilmastolain toimeenpanemiseksi. Niin kutsuttu 55-valmiuspaketti sisältää 12 lainsäädäntöehdotusta, joiden avulla EU:n nettokasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 verrattuna ja saavutetaan vuoteen 2050 mennessä ilmastoneutraalisuus EU-tasolla. Valtioneuvosto ottaa myöhemmin erikseen kantaa 55-valmiuspaketin kuhunkin lainsäädäntöehdotukseen.

EU-ministerivaliokunta linjasi, että EU:n ilmastotavoitteiden saavuttaminen on tärkeää ja että valmiuspaketin kunnianhimotason ylläpitäminen kokonaisuutena pitää varmistaa. Siirtymä tulee toteuttaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä, vaikuttavalla ja kustannustehokkaalla tavalla huomioiden luontokadon ehkäisyyn, digitalisaatioon sekä siirtymän oikeudenmukaisuuteen liittyvät näkökohdat. Valtioneuvosto arvioi ehdotuksia kansallisen ja eurooppalaisen kokonaisedun näkökulmasta. Ilmastovaikutusten lisäksi ehdotusten tulee monipuolisesti huomioida vaikutukset muun muassa kilpailukykyyn, valtion tulokertymään ja Suomen maksuihin EU:lle. Lisäksi on tärkeää systemaattisesti arvioida päätösten vaikutuksia kansalaisten hyvinvointiin.

EU-ministerivaliokunnassa oli esillä myös komission asetusehdotus, jolla pyritään harmonisoimaan sähköisiä tunnistautumisen tapoja unionissa. Keskeisin uudistus olisi esimerkiksi puhelimeen ladattava sovellus, jolla voisi tunnistautua sekä julkisen että yksityisen sektorin palveluihin kaikissa EU-maissa. Suomi suhtautuu harmonisointiin myönteisesti, koska se vahvistaa sisämarkkinoita. Uudistusesityksen moninaisia vaikutuksia on kuitenkin vielä selvitettävä.

EU-ministerivaliokunta linjasi lisäksi Suomen kantoja seuraaviin kokouksiin:
o Epävirallinen maatalousministerikokous (5. – 7.9.)
o Valtiovarainministerien epävirallinen videokokous (6.9.)
o Euroryhmä (10.9.) ja epävirallinen valtiovarainministerikokous (10. – 11.9.)

Epävirallisen maatalousministerien kokouksen aiheena on keskustelun vahvistaminen kaupunkien ja maaseutualueiden välillä.

Valtiovarainministerien epävirallinen videokokous keskustelee Irlannin ja Tšekin elpymis- ja palautumissuunnitelmista.

Sloveniassa järjestettävässä epävirallisessa kokouksessa valtiovarainministerit keskustelevat rahoitusalan sääntelystä, elpymisestä ja finanssipolitiikan sopeutusnäkymistä sekä investointimahdollisuuksista. Euroryhmä keskustelee ainakin koronapandemian vaikutuksista euroalueella sekä talouden sopeuttamisesta ja yritysten rakenneuudistusten helpottamisesta pandemian jälkeen.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia