Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

EU-ministerivaliokunnassa useita talousasioita

Valtioneuvoston viestintäosasto
12.3.2021 11.58
Tiedote 161

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan perjantaina 12. maaliskuuta EU:n elpymisvälineen kansallisen toimeenpanon valmistelutilannetta, finassipolitiikan koordinaatiota koronapandemian aikana sekä talouden ja rahoitusjärjestelmän roolia EU:n strategisen autonomian vahvistamisessa.

EU-ministerivaliokunta sai tilannekatsauksen kansallisen elpymis- ja palautumissuunnitelman valmistelusta. Suunnitelma liittyy Suomen kestävän kasvun ohjelmaan, ja sen rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nousua sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita. EU-ministerivaliokunta sai myös tilannekatsauksen muiden elpymisvälineeseen sisältyvien ohjelmien kansallisesta valmistelutilanteesta. Näitä ohjelmia ovat oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), koheesiopolitiikan REACT-EU -väline, maaseudun kehittämisrahoitus, Horisontti Eurooppa -puiteohjelma, InvestEU-ohjelma ja unionin pelastuspalvelumekanismi RescEU.

EU-ministerivaliokunnassa oli esillä myös Euroopan komission (3.3.) julkaisema tiedonanto, jossa komissio kertoo suunnitelmistaan finanssipolitiikan koordinaatiosta EU-tasolla tänä keväänä. Tiedonantoa käsitellään ensi viikolla euroryhmässä (15.3.) ja valtiovarainministerien videokokouksessa (16.3.). Valtioneuvosto tukee aiemman linjauksensa mukaisesti edelleen sitä, että EU:n finanssipoliittisten sääntöjen tarjoamia joustoja hyödynnetään täysimääräisesti. Valtioneuvosto katsoo myös, että vakaus- ja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen soveltamisen tulisi olla tilapäistä. Suomi katsoo, että koronaviruksen varjolla ei pidä kumota jäsenmaiden omaa vastuuta taloutensa hoidosta eikä lisätä yhteisvastuullista velkaa.

Ministerivaliokunta käsitteli myös komission (19.1.) julkaisemaa tiedonantoa rahoitusjärjestelmän roolista EU:n strategisen autonomian vahvistamisessa. Tiedonannossa selostetut toimet ovat lähinnä komission toimintasuunnitelman tarkennuksia. Valtioneuvoston EU-selonteon mukaan unionin strategisen autonomian on perustuttava EU:n omien vahvuuksien kehittämiselle, reilulle kilpailulle ja maailmantalouteen osallistumiselle sekä EU:n arvojen ja etujen entistä määrätietoisemmalle edistämiselle ja vastuunkantamiselle ulkoisessa toiminnassa. Toimivilla sisämarkkinoilla ja niiden edelleen kehittämisellä sekä avoimella, sääntöperustaisella ja vastuullisella kansainvälisellä kaupalla on jatkossakin keskeinen merkitys kestävälle kasvulle, eurooppalaisten yritysten kilpailukyvylle ja kansalaisten hyvinvoinnille. 

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin kokouksiin:
•    Ulko- ja sisäministereiden epävirallinen videokokous (15.3.)
•    Työ- ja sosiaaliministerien epävirallinen videokokous 15.3.2021 ja terveysministerien epävirallinen videokokous 16.3.
•    Ympäristöministereiden epävirallinen videokokous 18.3.

Ulko- ja sisäministerit keskustelevat kokouksessa EU:n maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistukseen liittyen EU:n muuttoliikepolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta. Keskustelu koskee muuttoliikettä osana EU:n kumppanuuksia kolmansien maiden kanssa sekä EU-toimijoiden yhteistyön ja koordinaation tehostamista.
Työ- ja sosiaaliministerit keskustelevat työ- ja sosiaalipolitiikasta eurooppalaisessa ohjausjaksossa sekä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintaohjelmasta. Terveysministerit puolestaan keskustelevat koronatilanteesta sekä Euroopan syövänvastaisesta suunnitelmasta.

Ympäristöministerit keskustelevat ilmastonmuutokseen sopeutumista käsittelevästä strategiasta, jonka komissio julkaisi helmikuussa (24.2.). Strategia on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa, joka tähtää ilmastoneutraaliin talouteen ja kestävään kasvuun EU:ssa.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia