Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunta jatkoi EU:n ilmastopaketin käsittelyä

Valtioneuvoston viestintäosasto
1.10.2021 12.31
Tiedote 562/2021

EU-ministerivaliokunnan kokouksessa perjantaina 1. lokakuuta oli esillä EU:n ilmastopakettia toimeen panevia, niin kutsuttuun 55-valmiuspakettiin sisältyviä lainsäädäntöehdotuksia, sekä seuraavalla viikolla kokoontuvien neuvostojen asiat.

EU-ministerivaliokunta jatkoi 55-valmuspaketin käsittelyä linjaamalla Suomen kannan seuraaviin Euroopan komission antamiin lainsäädäntöehdotuksiin:

  • Päästökauppadirektiivi (ETS) ja markkinavakausvarannon muuttaminen sekä lentoliikenteen päästökauppa
  • Hiilirajamekanismi (CBAM)
  • Energiaverodirektiivi

55-valmiuspaketti sisältää yhteensä 12 lainsäädäntöehdotusta, joiden avulla EU:n nettokasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuoteen 2030 mennessä vähintään 55 prosentilla vuoden 1990 verrattuna, ja saavutetaan vuoteen 2050 mennessä ilmastoneutraalisuus EU-tasolla.

EU-ministerivaliokunta on linjannut Suomen kannan nyt 11 lainsäädäntöehdotukseen.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja seuraaviin neuvostoihin:

  • Euroryhmä (4.10) ja ECOFIN (5.10)
  • Ympäristöneuvosto (6.10.)
  • Oikeus- ja sisäasioiden neuvosto (7.-8.10.)

ECOFIN saa tilannekatsauksen elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanosta, ja linjaa EU:n neuvottelumandaatin ilmastorahoitukseen liittyvissä kysymyksissä YK:n seuraavaa, Glasgowssa järjestettävää ilmastokonferenssia varten. Esillä on myös Eurooppalaisesta ohjausjaksosta saadut kokemukset, vakuutusyhtiöiden vakavaraisuussäännökset, EU:n linjaukset G20-kokoukseen ja lausunto kansainvälisen valuutta- ja rahoituskomitean kokoukseen, sekä veroasioissa yhteistyöhaluttomia kolmansia maita koskevan listan päivittäminen.

Euroryhmän aiheina ovat makrotalouden kehitys euroalueella, kansainvälisten kokousten valmistelu, euroalueen prioriteettien toimeenpano elpymis- ja palautumissuunnitelmassa ja koronapandemian opit, temaattisten keskusteluiden työohjelma sekä Kreikan 11. tiukennetun valvonnan raportti. Pankkikokoonpanossa on esillä pankkiunionin toiminnalliset näkökohdat.

Ympäristöneuvosto keskustelee 55-valmuspaketista sekä uudesta metsästrategiasta. Neuvosto hyväksyy myös päätelmät, joka muodostaa pohjan EU:n neuvottelumandaatiksi Glasgow´n ilmastokokoukseen. Neuvotteluissa on esillä myös energian hinnannousu.

Oikeusministerien on tarkoitus hyväksyä päätelmät lasten oikeuksia koskevasta EU:n strategiasta. Lisäksi keskustellaan tutkintovankeuteen liittyvistä kysymyksistä ja saadaan tilannekatsaus Euroopan syyttäjänviraston toiminnasta. Esillä on myös toimittajien ja kansalaisyhteiskunnan suojaaminen häirintätarkoituksessa nostetuilta kanteilta.

Sisäministerit keskustelevat tietyistä EU:n ulkorajoilla toteutettavista valvontatoimista, lasten seksuaalisen hyväksikäytön tutkinnasta sekä muuttoliikkeestä eri reiteillä. Esillä on myös Afganistanin tilanne ja tietojärjestelmien yhteensopivuus.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319, ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia