Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunta linjasi kantoja vihreään teollisuussuunnitelmaan ja puolustusasioihin

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 3.3.2023 10.56
Tiedote
Suomen ja EU:n liput

Valtioneuvoston EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan 3. maaliskuuta Suomen kantoja EU:n vihreään teollisuussuunnitelmaan, sotilaallista liikkuvuutta ja kyberpuolustusta koskeviin tiedonantoihin sekä toimintalinjaa epäviralliseen puolustusministerien kokoukseen.

Euroopan komissio antoi 1. helmikuuta tiedonannon vihreästä teollisuussuunnitelmasta. Tarkoituksena on parantaa Euroopan vähähiilisen teollisuuden kilpailukykyä ja tukea nopeaa siirtymää ilmastoneutraaliuteen.
 
Suomi tukee tavoitetta nopeuttaa vihreän ja digitaalisen siirtymän toteutumista. Toimenpiteiden on tärkeää vahvistaa EU:n teollisuuden globaalia kilpailukykyä, osaamista, innovatiivisuutta ja sisämarkkinoiden toimivuutta. Reilu kilpailu, toimivat sisämarkkinat ja nykyisten EU-varojen tehokas käyttö ovat EU:n pitkän aikavälin kilpailukyvyn perusta ja avainasemassa sekä nykyisten että tulevien haasteiden ratkaisemisessa.
 
Sotilaallisen liikkuvuuden päivitetty toimintasuunnitelma huomioi EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä ohjaavassa strategisessa kompassissa todetun tarpeen vahvistaa asevoimien sotilaallista liikkuvuutta. Suomi tukee EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan vahvistamista strategisen kompassin mukaisesti. Suomen näkökulmasta sotilaallisen liikkuvuuden kehittäminen on myös yksi EU-Nato -yhteistyön merkittävimmistä aloitteista.
 
EU:n kyberpuolustuspolitiikan tavoitteena on suojata ja puolustaa unionia kasvavilta kyberhyökkäyksiltä. Marraskuussa 2022 annetun tiedonannon laajempana kehyksenä on Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vaikutus EU:lle ja sen kumppaneille. Suomi tukee EU-tason pyrkimyksiä kehittää kyberpuolustusta ja kybervastetta kokonaisvaltaisesti.
 
EU-maiden puolustusministerit keskustelevat EU:n sotilaallisesta tuesta Ukrainalle epävirallisessa kokouksessaan 7.–8. maaliskuuta. Suomi tukee eurooppalaisen puolustusteollisuuden kapasiteetin vahvistamiseen tähtääviä toimenpiteitä ja on valmis tarkastelemaan myönteisesti uusia esityksiä Ukrainalle annettavan tuen kasvattamiseksi ja Ukrainan asevoimien tukemiseksi Euroopan rauhanrahastoa hyödyntäen. Suomi on valmis tutkimaan yhteishankintojen käyttöä Ukrainan tukemiseksi. 
 
Lisätietoja: EU-asioiden osaston osastopäällikkö Jari Luoto, p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Saara Pokki, p. 050 478 6363, ja EU-asioiden viestintäasiantuntija Rami Kurth, p. 050 465 7963, valtioneuvoston kanslia