Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-ministerivaliokunnassa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelma ja EU-selonteon valmistelu

Valtioneuvoston viestintäosasto
9.10.2020 11.03
Tiedote 635/2020

EU-ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan perjantaina 9. lokakuuta Suomen ennakkovaikuttamislinjauksia Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelmaan ja tulevan EU-selonteon valmistelua kilpailukyvyn ja sisämarkkinoiden osalta.

Suomi tukee konkreettisen toimintasuunnitelman laatimista pilarin tavoitteiden edistämiseksi. EU:n sosiaalisen ulottuvuuden ja pilarin vahvistaminen, sosiaalisten oikeuksien ja työelämän ajantasainen vähimmäissääntely sekä tehokkaampi toimeenpano ovat hallitusohjelmassa mainittuja keinoja sosiaalisesti kestävän ja tasa-arvoisen EU:n saavuttamiseksi.

Suomi katsoo, että pilarin toimeenpanossa on erityisen tärkeää vahvistaa sen yhteyttä eurooppalaiseen ohjausjaksoon, elvytystoimiin sekä EU-rahoitusohjelmiin. Vihreä ja digitaalinen siirtymä sekä koronapandemiasta elpyminen edellyttävät, että pilarin tavoitteita edistetään koko EU:n alueella.

On tärkeää, että pilarin täytäntöönpanon edistymistä seurataan systemaattisesti EU-tasolla. Yksi keskeinen väline toimeenpanon seurantaan on eurooppalainen ohjausjakso ja erityisesti siihen liittyvä sosiaalinen tulostaulu.

Vuonna 2017 hyväksyttyyn sosiaalisten oikeuksien pilariin on kirjattu perusperiaatteet yhtäläisistä mahdollisuuksista ja pääsystä työmarkkinoille, oikeudenmukaisista työoloista ja sosiaalisesta suojelusta sekä osallisuudesta.

Lisäksi EU-ministerivaliokunta keskusteli hallituksen tulevasta EU-selonteosta. Keskustelu keskittyi unionin kilpailukykyyn, sisämarkkinoihin, tasavertaisiin toimintaedellytyksiin ja strategiseen autonomiaan. Sitä alusti edellisen Euroopan komission varapuheenjohtaja, Sitran yliasiamies Jyrki Katainen. Keskustelu oli osa ministerivaliokunnan orientoitumista laajoihin EU-poliittisiin kysymyksiin hallituksen valmistellessa eduskunnalle alkuvuodesta 2021 annettavaa EU-selontekoa.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia