Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU-minvan pääaiheena valmistautuminen Eurooppa-neuvostoon

Valtioneuvoston viestintäosasto
14.10.2020 11.44
Tiedote 646/2020

Keskiviikkona 14. lokakuuta kokoontunut EU-ministerivaliokunta linjasi Suomen kantoja Brysselissä 15. ja 16. lokakuuta järjestettävään Eurooppa-neuvoston kokoukseen sekä useisiin ministerineuvostoihin. Ministerivaliokunnassa oli esillä myös unionin maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistus ja tuleva EU-selonteko.

EU-ministerivaliokunta keskusteli kokouksensa aluksi ilmasto- ja metsäkysymyksistä. Keskustelu oli osa orientoitumista laajoihin EU-poliittisiin kysymyksiin hallituksen valmistellessa eduskunnalle alkuvuodesta 2021 annettavaa EU-selontekoa. Keskustelua alusti Euroopan komission ilmastopääosaston kansainvälisen yksikön päällikkö Elina Bardram.

Lokakuun Eurooppa-neuvoston aiheina ovat: koronapandemia, EU:n ja Britannian tuleva suhde, ilmastonmuutos ja ulkosuhteet. 
•    Suomi tukee toimia, joilla pyritään parantamaan koronapandemian epidemiologista tilannetta Euroopassa sekä tiivistä yhteistyötä koronarokotteen kehittämiseksi ja jakelemiseksi. 
•    Suomi katsoo, että EU:n tulee pysyä yhtenäisenä, kun vielä kesken olevia neuvotteluja jatketaan Britannian kanssa.
•    Suomi kannattaa komission ehdotusta EU:n 2030-päästövähennystavoitteen korottamisesta nykyisestä vähintään 40 %:sta vähintään 55 %:iin vuoden 1990 tasoon verrattuna. Suomi korostaa, että tavoitteen tulee olla linjassa vuodelle 2050 sovitun ilmastoneutraaliustavoitteen kanssa. Suomi pitää tärkeänä, että EU:n 2030-tavoitteen nostosta päätetään mahdollisimman pian ja että EU voi ilmoittaa korotetun tavoitteensa YK:lle vuoden loppuun mennessä.
•    Suomi katsoo, että EU:n ja Afrikan kumppanuuden kehittäminen ja erityisesti poliittisten ja taloudellisten suhteiden vahvistaminen on tärkeää. 

EU-ministerivaliokunta tarkensi Suomen kesäkuussa linjattuja kantoja liittyen unionin maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistukseen. Euroopan komissio antoi syyskuun lopulla kokonaisvaltaisen tiedonannon, joka kattaa politiikan kaikki keskeiset alueet ja käynnistää uudelleen yhteisen turvapaikkajärjestelmän uudistamisen. 

EU-ministerivaliokunta linjasi myös Suomen kantoja seuraaviin kokouksiin:
•    Maatalous- ja kalastusneuvosto (19.-20.10.)
•    Ympäristöneuvosto (23.10.)
•    Kilpailukykyministereiden videokokous 23.10.

Maatalous- ja kalastusneuvostossa on tarkoitus saavuttaa neuvoston yleisnäkemys yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta, hyväksyä päätelmät Pellolta pöytään –strategiasta sekä päättää kalastusmahdollisuuksista Itämerellä vuonna 2021.

Ympäristöneuvosto hyväksyy päätelmät biodiversiteettistrategiasta ja keskustelee unionin ilmastolaista.

Kilpailukykyministerit kokoontuvat teollisuuskokoonpanossa ja keskusteluaiheena on eurooppalaisen teollisuuden keskeinen rooli digitaalisten ja kestävien innovaatioiden edistäjänä sekä strategisen suvereniteetin viitoittajana.

Lisätietoja: pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto p. 050 468 5949, erityisavustaja (EU-asiat) Tuulia Pitkänen p. 0295 160 231, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen p. 0295 160 319 ja EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia