Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

EU:n neuvosto hyväksyy päätelmät koheesiopolitiikasta

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 21.11.2022 16.08
Tiedote

EU:n yleisten asioiden neuvosto kokoontuu tiistaina 22. marraskuuta Brysselissä. Kokouksessa keskustellaan koheesiopolitiikan pitkän aikavälin vaikutuksista ja hyväksytään päätelmät koheesiopolitiikasta. Suomea kokouksessa edustaa ministeri Tytti Tuppuraisen valtiosihteeri Vesa Vuorenkoski.

EU:n koheesiopolitiikan tavoitteena on vähentää kehityseroja alueiden välillä ja luoda hyvinvoinnin edellytyksiä muita heikommassa asemassa oleville ihmisille. Politiikalla tavoitellaan nykyistä parempaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista tasapainoa Euroopassa.

Neuvosto käy periaatekeskustelun koheesiopolitiikan pitkän aikavälin vaikutuksista EU:n alueilla. Keskustelun jälkeen hyväksytään neuvoston päätelmät koheesiopolitiikasta. Päätelmissä muistutetaan koheesiopolitiikan tavoitteista. Siinä korostetaan kriiseistä ja geopoliittisesta kehityksestä aiheutuvia riskejä kehittyneisyyserojen lisääntymiselle Euroopassa. Neuvosto myös korostaa unionin talousarvion suojaamista oikeusvaltiomekanismin mukaisesti sekä petosten ehkäisemisen ja korruption torjunnan merkitystä. Suomi voi hyväksyä puheenjohtajan ehdotuksen päätelmiksi.

Suomen näkemyksen mukaan uusia EU:n rahoitusvälineitä tulisi perustaa vain, jos pysyvien olemassa olevien välineiden kautta ei ole mahdollista vastata ajankohtaisiin haasteisiin.

Suomi katsoo, että EU:n yhteisen alue- ja rakennepolitiikan tärkein tehtävä on kaventaa jäsenmaiden ja niiden alueiden välisiä eroja. Alue- ja rakennepolitiikan painotukset kilpailukykyä, sosiaalista osallisuutta sekä vihreää ja digitaalista siirtymää tukeviin uudistuksiin ovat tärkeitä. Rakennepolitiikan tulee kannustaa jäsenvaltioita rakenteellisiin uudistuksiin sekä rakennemuutoksen kohteena olevien sektoreiden tukemiseen. Vähiten kehittyneiden alueiden tuelle EU:ssa on erityinen tarve. Suomelle keskeinen painopiste on pohjoisten harvaan asuttujen alueiden tukeminen.

EU:n yleisten asioiden neuvostossa jäsenmaita edustavat pääasiassa jäsenvaltioiden eurooppaministerit. Neuvoston tehtävänä on muun muassa valmistella Eurooppa-neuvoston kokouksia. Se myös vastaa useista monialaisista politiikoista kuten rahoituskehysneuvotteluista ja EU:n laajentumisesta. Myös oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät kysymykset kuuluvat vakiintuneesti neuvoston asialistalle. 

Lisätietoja: EU-erityisasiantuntija Heli Siivola p. 050 576 7745 ja erityisavustaja Emilia Tervonen p. 050 516 1035, valtioneuvoston kanslia