Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Kehittämishanke julkisti suosituksensa seuraavalle hallitukselle
Hallituspolitiikka tarvitsee strategian

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 31.1.2019 9.30
Tiedote 54/2019
Kuva: Hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishanke

Strategista hallituspolitiikan toimintamallia suositetaan seuraavallekin hallitukselle. Kuluvalla hallituskaudella omaksuttuja menettelyjä ehdotetaan kuitenkin monelta osin edelleen kehitettäväksi. Suosituksia on valmisteltu valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön hankkeessa, jolla on ollut myös parlamentaarinen tukiryhmä.

Keskeinen viesti on, että todellisten muutosten aikaan saaminen edellyttää malttia hallitusohjelmassa asetettavien tavoitteiden ja uudistusten määrässä. Hallituksella on kautensa aikana poliittista pääomaa, keskittymismahdollisuuksia ja virkakuntaa toimeenpanoon vain rajalliseen määrään asioita. Siksi päätavoitteiden ja avainuudistusten tunnistaminen on onnistumisen edellytys.

Hankkeessa suositetaan, että jo hallitusneuvotteluissa tunnistetaan selkeästi uudistukset, joiden toteuttaminen vaatii pidemmän, yli vaalikausien ulottuvan valmisteluajan. Tällaiset uudistukset hyötyvät parlamentaarisesta valmistelusta. Hallituspuolueiden kesken on tärkeää olla yhteisymmärrys lähtötilanteesta eri näkökulmista. 

Kehittämishankkeen yksi ydinviesti on myös, että hallituksen päätavoitteiden ja painopisteiden tulee ohjata resursseja. Poliittisen ja resurssiprosessien yhteensovittaminen vaatii edelleen vahvistamista.

Hallituksen strategisia johtamisvälineitä kehittäneen asiantuntija- ja poliitikkojoukon keskusteluissa punaisena lankana on ollut, miten vahvistaa luottamusta eri toimijoiden kesken. Yhteisen viestinnän vahvistamiseksi on tärkeää, että hallituksella on selkeä viestintästrategia. Hallitusosapuolten keskinäistä luottamusta varmistaa se, että hallituksen poliittisen johtamisen vastuista ja toimintatavoista sovitaan kirjallisesti heti hallituskauden alussa.

Koska hallitusohjelman toteutus nojaa koko hallituksen ja kaikkien ministeriöiden yhteistyöhön, on tarpeen varata erikseen aikaa hallitusohjelman yhteiselle tulkinnalle niin hallituksen sisällä kuin virkamiesjohdon kanssa. Tämä vahvistaa hallinnonalarajat ylittävän toimeenpanon edellytyksiä.

Hallituksen tavoitteiden toteutumista, uudistusten etenemistä ja päätösten toimeenpanoa on seurattava systemaattisesti. Kun hallitusohjelmassa tunnistetaan selkeät painopisteet tai ilmiöt, joihin halutaan kohdistaa muutostoimia, kyky poikkihallinnolliseen valmisteluun ja toimeenpanoon korostuu. Tähän liittyviä suosituksia esitetään useita.

Hallituksen poliittisen johtamisen työvälineiden ja toimintatapojen kehittämisessä on päästy kuluvalla hallituskaudella merkittävästi eteenpäin. Nyt on kuitenkin aika ottaa askelia seuraavalle tasolle pääsemiseksi.

Hankkeelta 20 suositusta

Hallituksen strategisten johtamisvälineiden kehittämishankkeessa on valmisteltu suosituksia seuraavan hallituksen päätettäväksi. Hanke on tunnistanut keskeisiksi kehittämiskohteiksi politiikka- ja resurssiprosessien paremman yhteensovittamisen, hallituksen yhteisen viestinnän vahvistamisen, hallituspolitiikan koordinaation ja toimeenpanon yhteensovittamisen sekä ylivaalikautisen politiikkavalmistelun varmistamisen. Hankkeessa on tuotettu 20 suositusta, jotka on jäsennelty ajallisesti kolmeen vaiheeseen: hallitusohjelmavaihe, liikkeellelähtövaihe ja hallituskauden kuluessa.

Suomessa siirryttiin vuonna 2015 strategisen hallitusohjelman edellyttämään politiikanteon malliin pääministeri Sipilän hallituksen aloittaessa kautensa. Hallitusohjelma osoittaa aiempaa selkeämmin hallituksen painopisteet. Hallituksen tavoitteiden ja kärkihankkeiden toteutumista on seurattu ja arvioitu säännöllisissä hallituksen strategiaistunnoissa.


Lisätietoja: valtiosihteeri Paula Lehtomäki, p. 0295 160 280, valtioneuvoston kanslia; valtiosihteeri Martti Hetemäki, p. 0295 530 292, valtiovarainministeriö; ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, p. 0295 160 181, neuvotteleva virkamies Jouni Varanka, p. 0295 160 177 ja johtava asiantuntija Ulla Rosenström, p. 0295 160 188, valtioneuvoston kanslia