Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Koulutus, eriarvoisuus, ilmasto, työ ja rauha puhuttivat Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -tapahtumassa

Kestävän kehityksen toimikuntaValtioneuvoston viestintäosasto 29.5.2019 14.00
Tiedote 279/2019

Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -tapahtuman teemoja tarkasteltiin tänä vuonna nuorten silmin: ohjelman punaisena lankana oli nuorten osallisuus ja tulevaisuuden näkymät. Koulutus, eriarvoisuus, ilmasto, työ ja rauha nousivat kantaviksi teemoiksi puheenvuoroissa.

Musiikkitalolla 29. toukokuuta järjestettyyn tilaisuuteen osallistui suuri joukko järjestöjen, elinkeinoelämän, kuntien, hallinnon ja tutkimusmaailman edustajia.

Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin puheenjohtaja, professori Eeva Furman muistutti, että vaikka maat, kaupungit ja yritykset ovat laatineet Agenda2030:n toimeenpanosuunnitelmia, kestävän kehityksen tavoitteissa edistyminen on vähäistä.

”Nyt olisi tärkeää saada aikaan murrosta keskeisillä kestävän kehityksen kipualueilla, joihin kaikki tavoitteet liittyvät. Näitä ovat ruoka- ja energiajärjestelmät, kulutus- ja tuotantoprosessia ohjaavat talousmallit sekä kaupunkikehitys.” painotti Furman puheenvuorossaan. Furman on jäsenenä tiedemiesryhmässä, joka on kirjoittanut syyskuussa julkaistavan globaalien tavoitteiden toteumaa arvioivan raportin.

Professori Arto O Salosen puheenvuorossa käsiteltiin oppimisen uudistumista ja ihmisen täyteen mittaan kasvamista. Salonen muistutti, että kaikkialla maailmassa ollaan siirtymässä elintapoihin ja yhteiskuntarakenteisiin, joiden avulla hiilineutraalius toteutuu vuoteen 2050 mennessä.

”Joku ne ratkaisut rakentaa. Suomalaiset voivat näyttää suuntaa, jos niin halutaan. Ratkaisijaksi ryhtyvällä on hyviä syitä herätä uuteen päivään”, totesi Salonen.

Tilaisuudessa annettiin myös tunnustusta esimerkillisille toimenpidesitoumuksille. Konkreettisilla ja uutta luovilla toimenpidesitoumuksilla eri tahot sitoutuvat edistämään kestävän kehityksen kansallisten tavoitteiden toteutumista. S-ryhmä palkittiin vuoden vaikuttavimpana sitoumuksena ja Martat sekä Hämeen Ely-keskus saivat tunnustukset osallistavasta toteutustavasta ja innovatiivisuudestaan.

Kestävän kehityksen viikko on innoittanut useita tahoja tekemään uusia toimenpidesitoumuksia. Muun muassa Sanomalehtien liitto, Aikakausmedia ja IAB Finland haastoivat sitoumuksessaan koko media- ja markkinointialan kehittämään ja tukemaan nuorten lukutaitoa ja osaamista digitalisoituvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa.

Lue lisää sitoumustyön alkuvuoden tuloksista

Tänä vuonna Kestävän kehityksen tila ja tulevaisuus -tapahtuman sisällöstä ja järjestelyistä vastasivat Fingo, Lasten ja nuorten säätiö sekä Sitra yhteistyössä lukuisien järjestöjen ja valtioneuvoston kanslian kanssa.

Tallenne tilaisuudesta

Kuvia tilaisuudesta

Sitoumus2050 -palvelu

Kestävän kehityksen tila

Lisätietoja: apulaispääsihteeri Marja Innanen, p. 040 777 5582, kestävän kehityksen toimikunta, valtioneuvoston kanslia