Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto luovuttaa RegWatchEuropen puheenjohtajuuden Saksalle

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 16.12.2019 15.27
Uutinen
RegWatchEuropen puheenjohtaja Leila Kostiainen luovuttaa puheenjohtaja vuoden 2020 puheenjohtajalle Johannes Ludewigille.
RegWatchEuropen puheenjohtaja Leila Kostiainen luovuttaa puheenjohtaja vuoden 2020 puheenjohtajalle Johannes Ludewigille

Vuonna 2019 Suomi on toiminut RegWatchEuropen puheenjohtajamaana. Suomen arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen on toiminut myös verkoston puheenjohtajana.

Suomi on saanut paljon aikaan omalla puheenjohtajakaudellaan.  Suomen prioriteetit ovat olleet EU-vaikuttaminen, metodologinen yhteistyö ja verkoston laajentaminen. Euroopan unionin komissioon, neuvostoon ja parlamenttiin on vaikutettu erilaisilla puheenvuoroilla, kannanotoilla, tapaamisilla ja kirjeillä. Metodologista osaamista on kehitetty useissa seminaareissa. Seminaareja on järjestetty seuraavista aiheista: pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvien vaikutusten arviointi, arviointilausuntojen vertailu eri maissa, lainsäädännön jälkiarviointi ja yksi yhdestä – periaate.

Verkosto on saanut myös päätettyä laajentumistaan koskevat periaatteet sekä tiivistettyä suhteita mahdollisten uusien jäsenien kanssa. Verkoston jäsenet ovat ilmaisseet olevansa erittäin tyytyväisiä Suomen puheenjohtajakauden toimintaan ja tuloksiin.

RegWatchEurope on eurooppalaisten itsenäisten ja riippumattomien lainsäädännön arviointineuvostojen verkosto. Sen jäseniä ovat Suomen lisäksi Ruotsi, Norja, Hollanti, Iso-Britannia, Tsekin tasavalta ja Saksa. Verkoston keskusteluihin ja seminaareihin ja ovat osallistuneet myös useat muut maat esimerkiksi Baltiasta ja Etelä-Euroopasta.

Verkosto pyrkii parantamaan sääntelyä sekä kehittämään vaikutusten ennakkoarviointia ja arviointimenetelmiä. Erityisesti verkosto pyrkii vaikuttamaan Euroopan unioniin vaikutusten arviointiin ja parempaan sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä.

Suomen kauden viimeinen neuvostojen johtajien kokous pidettiin joulukuun 4. päivä Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa ilmastovaikutuksia sekä verkoston työn kehittämistä. Samassa yhteydessä RegWatchEuropen puheenjohtaja Leila Kostiainen luovutti verkoston puheenjohtajan nuijan Saksan neuvoston NKR:n puheenjohtajalle Johannes Ludewigille, kun Saksa aloittaa puheenjohtajamaana vuoden 2020 alusta.

Nuija on Suomen arviointineuvoston hankkima, ja se symboloi verkoston toiminnan jatkuvuutta ja vaikuttavuutta.