Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Ministeri Tuppurainen: Vahva ja yhtenäinen EU on Suomen etu

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 9.5.2022 9.37
Kolumni

Viime vuoden Eurooppa-päivänä käynnistyi Euroopan tulevaisuuskonferenssi. Sen tarkoituksena on ollut kuulla millaisia toiveita ja odotuksia EU:n kansalaisilla on unionia kohtaan eri puolilla Eurooppaa. Olen iloinen siitä, miten moni suomalainen on eri tavoin osallistunut konferenssin toteuttamiseen. Suuri kiitos jokaiselle osallistuneelle.

Osana tulevaisuuskonferenssia valtioneuvosto järjesti Eurooppa olemme me –keskustelukiertueen. Syksyn 2021 ja alkuvuoden 2022 aikana me ministerit kiersimme ympäri Suomea kuuntelemassa suomalaisten ajatuksia ja toiveita Euroopan tulevaisuudesta 19 tilaisuudessa.

Kiertueen aikana minulla ja kollegoillani oli poikkeuksellinen mahdollisuus päästä näkemään ja kuulemaan suomalaisten ihmisten ajatuksia ympäri maan. Itse vierailin muun muassa itärajan tuntumassa Lappeenrannassa sekä koko EU:n pohjoisimmassa tilaisuudessa Utsjoella, jossa pohjoisen välimatkat ja erityisesti saamelaisten perinteisten elinkeinojen tulevaisuus ilmastonmuutoksen edetessä nousivat esiin.

Kiertue antoi hyvää tuntumaa siitä, mitä suomalaiset eri puolilla maata EU:sta ajattelevat. EU-jäsenyydellä on Suomessa vahva tuki. Kiertueen aikana kävi selväksi, että meillä EU nähdään laajalti paitsi merkittävänä taloudellisena toimijana myös arvo- ja turvallisuusyhteisönä. Oikeusvaltioperiaatteen vaaliminen saa suomalaisilta horjumattoman tuen.

Ilmastonmuutokseen vastaamisessa EU nähtiin keskeiseksi toimijaksi. EU:n haluttiin toimivan ilmastoasioissa globaalina suunnannäyttäjänä. Taloudelliset näkökohdat ja elinkeinopolitiikka kytkettiin usein kysymykseen ilmastonmuutoksesta: kyse on kestävästä kasvusta ja työpaikoista. Ilmastonmuutoksen torjunta haluttiin kääntää mahdollisuudeksi suuntaamalla EU:n rahoitusta tutkimukseen, uusiin teknologioihin ja innovaatioihin. Suomalaiset korostivat hyvinvointitaloutta, ja tärkeänä pidettiin panostamista inhimilliseen pääomaan ja laaja-alaiseen hyvinvointipolitiikkaan.

Meille suomalaisille EU on turvallisuusyhteisö. Suomalaiset haluavat EU:lta enemmän turvallisuutta ja kriisinkestävyyttä. Läpileikkaavana teemana korostui EU:n kriisivalmiuden ja kriisinkestävyyden, eli resilienssin vahvistaminen. Kokonaisturvallisuus ja EU:n puolustusyhteistyö nousivat keskeisiksi asioiksi. - Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa ympäristössä tämä näkökulma on ainoastaan lisännyt painoarvoaan.

Suomalaisten ääni ja viestit on konferenssin yhteydessä kuultu. Niitä on käsitelty konferenssin työryhmissä ja täysistunnosta. Itse vein henkilökohtaisesti Eurooppa olemme me -kiertueen loppuraportin EU-puheenjohtamaa Ranskan eurooppaministeri Clément Beaunelle Pariisiin.

Tänä vuonna vietämme Eurooppa-päivää vakavissa tunnelmissa. Euroopassa on sota. Se on kylmäävä ajatus ja muistuttaa meille, ettei yhteinen Eurooppa ole itsestäänselvyys.

Yhteiset arvomme – demokratian, oikeusvaltioperiaatteen sekä perus- ja ihmisoikeuksien puolustaminen ovat EU:n toiminnan kivijalka. Tukemalla yhteisiä arvojamme ja vaalimalla oikeusvaltioperiaatetta kasvatamme EU:n yhteistä resilienssiä, kestävyyttä ja uskottavuutta. Ainoastaan arvoihinsa sitoutunut unioni voi toimia tässä ajassa vahvana ja yhtenäisenä.

EU on toiminut Venäjän hyökkäyksen aiheuttamassa kriisissä yhtenäisesti ja määrätietoisesti. Myös koronakriisiin vastasimme yhteistyöllä. Tätä eurooppalaista yhtenäisyyttä on syytä vaalia. Vahva ja yhtenäinen EU on Suomen etu.

Hyvää Eurooppa-päivää Sinulle!