Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Ministeriöiden kansliapäälliköt ja valtiosihteerit keskustelivat julkisen hallinnon digitalisaatiosta yhteiskokouksessaan Säätytalossa

Valtioneuvoston viestintäosasto
25.10.2021 16.54
Uutinen
Säätytalon kokoushuoneessa ministeriöiden kansliapäälliköitä ja valtiosihteereitä kokouspöydän ääressä.

Ministeriöiden kansliapäälliköt ja valtiosihteerit kokoontuivat maanantaina 25. lokakuuta ensimmäiseen yhteiseen läsnäkokoukseen koronapandemian alun jälkeen. Säätytalossa pidetyssä kokouksessa käsiteltiin julkisen hallinnon digitalisaation tilannekuvaa ja tavoitteita.

Avauspuheenvuorossaan valtioneuvoston kanslian valtiosihteeri Henrik Haapajärvi totesi, että julkishallinnolla on monta roolia digitalisaation edistämisessä Suomessa. Väestön ikääntyessä ja palveluiden tarpeen kasvaessa työn tuottavuutta tulisi lisätä digitalisaation avulla. Samalla tulisi huolehtia kansalaisten digitaalisten palveluiden käytettävyydestä. Yksi keskeisiä lähivuosien kysymyksiä on tekoälyn hyödyntäminen ja sen eettisyyden varmistaminen. Haapajärvi totesi, että Suomi tarvitsee yhteisen vision digitalisaation edistämiseksi.

Kokouksessa kuultiin myös asiantuntijanäkemyksiä. Kansainvälisissä vertailuissa Suomi on maailman kärkeä digitaalisuuden hyödyntämisessä. Kehitys ja kansainvälinen kilpailu kuitenkin kiihtyvät, ja osaamista sekä kestävää infrastruktuuria on kehitettävä jatkuvasti. Myös julkisten palveluiden kansalaislähtöistä ja eri ihmisryhmät huomioivaa digitalisointia on vahvistettava ja yritysten digitaalista muutosta tuettava.

Hallitusohjelmassa on useita digitalisaatioon ja datatalouteen liittyviä kirjauksia, ja näiden toteuttamiseksi on käynnissä lukuisia hankkeita, mutta yhteistyötä ja koordinaatiota on vahvistettava entisestään. Keskustelussa todettiin, että sekä yhteinen strateginen visio että konkreettiset askeleet ovat tarpeen. Digitalisaatiota koskevan lainsäädännön valmistelussa toimintaympäristön ennakointi ja tietoturvallisuus on otettava erityisesti huomioon. Myös resurssit pitkäjänteiselle kehittämiselle, ratkaisujen ylläpidolle ja osaamisen vahvistamiselle on turvattava.

Ministerityöryhmä ohjaa julkisen hallinnon digitalisaatiota

Kansliapäälliköiden ja valtiosihteerien kokous pohjusti osaltaan syyskuussa asetetun digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän työtä. Työryhmän tehtävänä on ohjata julkisen hallinnon, digitalisaation, datatalouden ja tietopolitiikan kehittämistä.

Koronapandemia on omalta osaltaan kiihdyttänyt digitalisaation tarvetta. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen laatiman talouden kestävyystiekartan mukaan digitalisaatio on yksi keskeinen keino julkisen hallinnon tuottavuuden kasvattamisessa ja kustannustehokkuuden saavuttamisessa.

Osa ministerityöryhmän työtä on Suomen digitalisaation tilannekuvan ja vision laatiminen. Työllä vastataan Euroopan unionin digistrategian tavoitteisiin valjastaa digitalisaatio palvelemaan ihmisiä ja yrityksiä sekä tukemaan tavoitetta tehdä Euroopasta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä.

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän puheenjohtajana toimii julkista hallintoa koskevissa asioissa kuntaministeri Sirpa Paatero. Muissa asioissa puheenjohtajana toimii maaliskuun 2022 loppuun saakka liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka ja sen jälkeen elinkeinoministeri Mika Lintilä syyskuun 2022 loppuun.

Lisätietoja: valtiosihteeri Henrik Haapajärvi, valtioneuvoston kanslia, p. 09 1602 2006
osastopäällikkö, ylijohtaja Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö p. 0295 342 166
ICT-johtaja, ylijohtaja Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö p. 0295 530 117