Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Lainsäädännön arviointineuvosto
Miten sähköhyvitys parantaisi heikossa asemassa olevien tilannetta?

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 31.1.2023 10.31
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon niin sanottua sähköhyvitystä koskevasta hallituksen esityksestä. Esityksen vaikutuksista saa kohtalaisen käsityksen. Esityksen tarkoituksenmukaisuuden hahmottamista vaikeuttaa muiden tukitoimien päällekkäisyys.

Lakiehdotuksen tavoitteena on kertaluonteisesti tukea kuluttajia korkeiden sähkölaskujen maksamisessa ja täydentää muita väliaikaisia tukimuotoja. Esitysluonnoksen mukaan hallitus käynnisti tämän lakiesityksen valmistelun joulukuun puolivälissä 2022.

Erilaisia tukia sähkön hinnannousun kompensoimiseksi on varsin paljon. Arviointineuvosto katsoo, että eri tukimuotojen yhteisvaikutuksia tulee arvioida ja esittää niiden aukot ja päällekkäisyydet. Lakiehdotuksessa ei perustella riittävästi, miksi hyvitys kohdentuu pääosin hyvätuloisille kotitalouksille. 

Sähkönhinnan poikkeuksellinen nousu on ollut odotettavissa jo viime keväästä lähtien. Poliittisessa päätöksenteossa ja virkamiesjohdossa olisi pitänyt ennakoida tulevaa tilannetta ja arvioida ajoissa erilaisia skenaarioita. Tällöin hyvitys olisi voitu kohdentaa paremmin niille kotitalouksille, jotka sitä eniten tarvitsevat, eikä kaikkia tukimuotoja olisi ehkä tarvittu. Myöhäinen lainvalmistelun käynnistäminen ja puutteet ennakoinnissa ovat heikentäneet lainvalmistelijoiden mahdollisuutta arvioida tehokkaita ja tarkoituksenmukaisia keinoja. 

Perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointi on erityisen tärkeää, kun valmistellaan säädöksiä poikkeuksellisen kiireellisellä aikataululla. Sähköhyvityksen saajien yhdenvertaisuutta tulee arvioida siitä näkökulmasta, ketkä tätä hyvitystä tarvitsevat ja miten hyvitys parantaisi heikossa asemassa olevien tilannetta. 

Lakiehdotuksessa tulisi arvioida onko säädösvalmistelun käynnistäminen vaikuttanut sähkömarkkinoiden toimintaan. Onko mahdollista, että sähköä tarjoavat yritykset eivät ole alentaneet hintojaan, jotta ne voisivat saada maksimaalisen hyvityksen valtiolta? 
Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu hallituksen esityksen luonnoksesta takautuvasti maksettavaa sähköhyvitystä sekä sähkölaskujen maksuaikojen pidennystä koskevaksi lainsäädännöksi (hankenumero: TEM093:00/2022), jonka työ- ja elinkeinoministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön 29.1.2023.

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos noudattaa osittain lainvalmistelun vaikutusarviointiohjetta. Arviointineuvosto suosittelee, että esitysluonnosta korjataan neuvoston lausunnon mukaisesti ennen hallituksen esityksen antamista.  

Lisätietoja: Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, p. 0400 805 417, erityisasiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 589 ja arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeristö p. 0295 160 202.

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.