Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Verkkopalvelumme uudistuvat. Valtioneuvoston kanslian vnk.fi-sivusto siirtyy osaksi valtioneuvosto.fi-palvelua keskiviikkona 24.4. Uudistus saattaa aiheuttaa tilapäisiä häiriöitä ja puutteita sivustojen toiminnassa.

Lainsäädännön arviointineuvosto
Nikotiinipusseja koskeva esitys on hyvin valmisteltu

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.3.2024 13.03
Uutinen

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle tupakkalain muuttamista koskevasta esityksestä. Esityksen perusteella saa hyvän käsityksen asian taustasta ja vaikutuksista. Arviointineuvostolla on vain joitakin täydennysehdotuksia esitykseen.

Tupakkalain muutoksessa esitetään, että nikotiinipussit otetaan lain soveltamisen piiriin. Esityksen tavoitteena on ehkäistä nuorisokäyttöä, harmaatuontia ja laitonta kauppaa sekä torjua järjestäytynyttä rikollisuutta. Nikotiinipussien vähittäismyynti säädettäisiin luvanvaraiseksi ja tuotteiden nikotiinirajaksi säädettäisiin 20 milligrammaa grammassa tuotetta. Tuotteissa sallitaan vain aikuisille tarkoitetut maut. 

Tupakkalain muuttamista koskeva esitys on hyvin valmisteltu kokonaisuus. Esitysluonnoksen perusteella saa hyvän käsityksen asian taustasta ja ongelmista, kuten nuuskan salakuljettamista Suomeen, nikotiinipussien terveyshaitoista ja nuorten alttiudesta nikotiiniriippuvuudelle.

Nikotiinipussien käyttöön liittyviä vaikutuksia on käsitelty monipuolisesti. Esityksessä on kuvattu avoimesti nikotiinipussien käytön terveysriskejä ja haittoja sekä vaikutusten epävarmuutta. 
Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto on annettu tupakkalain muuttamista koskevasta hallituksen esityksestä (hankenumero: STM029:00/2023), jonka sosiaali- ja terveysministeriö toimitti arviointineuvoston käyttöön sähköpostitse 28.2.2023. Lausunto on julkinen. 

Arviointineuvosto katsoo, että hallituksen esitysluonnos täyttää kiitettävästi lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen vaatimukset. Arviointineuvostolla on vain vähäisiä lisäysehdotuksia hallituksen esitysluonnokseen.

Lisätietoja: Arviointineuvos Meri Virolainen, lainsäädännön arviointineuvoston pääsihteeri p. 0295 160 202. Johtava asiantuntija Annika Collin, lainsäädännön arviointineuvoston sihteeri p. 0295 160 589

Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen ja riippumaton toimielin, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esitysten luonnoksista ja niiden vaikutusarvioinneista.