Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Statsminister Marin till extra möte i Europeiska rådet

Statsrådets kommunikationsavdelning 14.2.2020 11.19
Pressmeddelande 74/2020
Statsminister Sanna Marin

Statsminister Sanna Marin deltar i ett extra möte i Europeiska rådet i Bryssel torsdagen den 20 februari. EU-ländernas stats- och regeringschefer ska komma överens om följande fleråriga budgetram, det vill säga EU:s långtidsbudget för perioden 2021–2027.

Finland anser att det förslag som utarbetades under Finlands EU-ordförandeskap, som beaktar alla medlemsländers synpunkter, utgör en god grund för fortsatta förhandlingar. Finland anser emellertid att budgetramens totala nivå är en aning för hög. Viktiga frågor för Finland under de kommande förhandlingarna är bland annat landsbygdsutvecklingens finansiering, stödet för forskning och innovation samt att användningen av unionens medel kopplas till rättsstatsprincipen. Ståndpunkterna i fråga om enskilda program kan ännu preciseras under förhandlingarnas gång.

Europeiska rådets ordförande Charles Michel, som leder förhandlingarna om den fleråriga budgetramen, har fört bilaterala förhandlingar med EU-ländernas ledare utifrån det förslag som utarbetades under Finlands EU-ordförandeskap, och kommer att lämna ett eget preciserande förslag innan det extra mötet i Europeiska rådet.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949, Matti Niemi, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 045 679 1717, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli