Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Statsminister Sipilä: Om det svenska valet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.9.2018 22.13 | Publicerad på svenska 10.9.2018 kl. 15.02
Kolumn

Rösträkningen i Sverige är ännu inte helt klar. Skillnaden mellan blocken är hårfin och regeringsförhandlingarna kommer inte att bli enkla. Jag önskar mina kolleger lycka till.

Ännu i början av året trodde vi att det svenska valet skulle handla om säkerhetspolitik. Så blev det inte. Invandringen blev ett av valets huvudteman. Det är ett tema som vi diskuterat såväl i Finland som i Europa. Det krävs en konsekvent politik för invandringen och en sansad och saklig samhällsdebatt. Det finns ingen plats för rasism eller radikalism. Varken här hos oss eller någon annanstans.

Vi kan räkna med att regeringsförhandlingarna blir intressanta. Jag tänker inte försöka gissa mig till utgången. Om blocken splittras, som det talats och spekulerats mycket om, erbjuds olika nya regeringsalternativ. I Finland har vi inte haft en liknande blockindelning, och det har bidragit till en viss politisk stabilitet över valperioderna. Det har fungerat i Finland och det kan hända att Sverige än en gång provar på en koalitionsregering.

Annie Lööf, ordföranden för finska Centerns systerparti Centerpartiet, har gjort ett utmärkt arbete som ordförande och förtjänar en eloge för sin insats. Centerpartiet en av valets vinnare och har gjort sitt bästa resultat på flera årtionden.

Oberoende av vilken sammansättning Sveriges regering får kommer utvecklingsriktningen i Finlands och Sveriges relation att fortsätta. Vi har målmedvetet intensifierat och fördjupat vårt samarbete inom alla områden. Vi har rentav en historiskt god relation. Statsledningen i våra länder har så gott som daglig kontakt. För Finland har Sverige alltid en särställning. Vår relation bygger på en lång gemensam historia och på en gemensam värdegrund.

Finland och Sverige bedömer i stor utsträckning sin säkerhetsmiljö från samma utgångspunkter. Vi har båda ambitionen att stärka stabiliteten i Norden och kring Östersjön. Det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet med Finland har ett starkt stöd över hela det politiska fältet i Sverige. Vår aktiva dialog om dessa frågor kommer utan tvekan att fortsätta över eventuella regeringsbyten.

Tillsammans satsar vi också aktivt på nordiskt och regionalt samarbete. Vi samarbetar aktivt i EU. Inte heller inom dessa områden är några betydande förändringar att vänta.

Vi utgår från att våra bilaterala relationer kommer att förbli goda och täta. Sverige är också i fortsättningen Finlands viktigaste partner. Våra ekonomier är nära sammankopplade. Ett starkt och framgångsrikt Sverige ligger också i Finlands intresse.

Juha Sipilä
statsminister