Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Raportti: Luontomatkailussa korostuu matkailun kestävyys

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 28.4.2017 12.18
Tiedote 196/2017

Metsä- ja vesialueiden matkailu- ja virkistyspalveluihin liittyy merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Luontomatkailussa korostuu matkailun kestävyys. Keskeisessä roolissa tällöin ovat tuotteiden ja palvelujen laadun parantaminen, ympäristövastuullisten asiakkaiden odotuksiin vastaaminen ja asiakkaiden ohjaaminen kestäviin kulutusvalintoihin. Yritykset puolestaan voivat vastata kehittyvään ja muuttuvaan kysyntään tarjoamalla korkeampaa laatua ja asiakkaalle räätälöityä palvelua.

Tuoreessa raportissa luodaan katsaus metsien ja vesialueiden hyödyntämiseen matkailu- ja virkistyskäytössä. Raportissa käsitellään luontomatkailuun vaikuttavia trendejä, matkailun kestävyyttä kysynnän ja tarjonnan näkökulmasta, matkailun sesonkiluonteisuuden vähentämisen mahdollisuuksia, kulttuuriympäristön roolia luontomatkailussa, potentiaalisia kansainvälisiä luontomatkailijoita sekä sosiaalisen median hyödyntämistä. Erityisesti pohditaan luontomatkailuun ja virkistyskäyttöön liittyviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Suomen luontomatkailun kehittymiseen vaikuttavat paitsi matkailun megatrendit, kuten turvallisuus, myös suoraan luontomatkailuun kytkeytyvät trendit, kuten kasvava kiinnostus luonnon hyvinvointivaikutuksia kohtaan.

Raportti toimii taustamateriaalina alueellisten luontomatkailun kehittämistoimien suunnittelussa ja tukena myös kansallisessa päätöksenteossa ja kehittämisessä. Itä-Suomen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden yhteistyönä tehty katsaus perustuu kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Työ on osa Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi (VirKein 2016–2018) –hanketta, joka toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Raportti

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

VirKein –hanke

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Henna Konu, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 343 7087, henna.konu(at)uef.fi

Professori Liisa Tyrväinen, Luonnonvarakeskus, p. 050 391 4553, liisa.tyrvainen(at)luke.fi