Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Talouspolitiikka-kirjoitussarja
SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly: Suomalaisen työn tulevaisuus

Valtioneuvoston viestintäosasto 13.4.2016 10.00
Uutinen

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly pohtii talousneuvoston Talouspolitiikka-kirjoitussarjassa julkistetussa kirjoituksessaan suomalaisen työn tulevaisuutta.

Puheenjohtaja Lauri Lylyn mukaan SAK:n visio tulevaisuudesta on työyhteiskunta, jossa työelämä on laadullisesti hyvää ja työtä on tarjolla kaikille sitä haluaville. Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa ja siksi Lylyn mukaan on tärkeää keskustella siitä, miten niin yritys- kuin koko yhteiskunnankin tasolla varaudutaan mm. digimurrokseen ja teolliseen vallankumoukseen.

Lylyn mukaan työmarkkinoilla jakamis-, keikka- ja alustatalous ovat jo tätä päivää. Työelämän perusoikeudet ja yhdenvertainen kohtelu sekä palkkausta, työaikaa, työsuojelua ja sosiaaliturvaa koskevat vähimmäisehdot on turvattava uudenlaisissakin työmuodoissa työskenteleville. Sääntelyn vähentäminen ei saa olla itseisarvo. Alakohtaiset työehtosopimukset ovat edelleen järkevä tapa yhdistää työntekijöiden ja työsuhteiden suojelun tarve ja yritysten toimintaedellytykset, Lyly jatkaa.

Tuottavuuden näkökulmasta tulevaisuuden työelämässä korostuvat jatkuvaan osaamisen kehittämiseen liittyvät taidot, kuten kyky hankkia tietoa sekä hyödyntää uutta teknologiaa ja ratkaista työssä eteen tulevia yllättäviä ongelmia. Työpaikkojen kulttuurit ja arkiset toimintatavat eivät useinkaan kannusta ja rohkaise ihmisiä tekemään toimintaa parantavia aloitteita. Tilanteen muuttaminen mahdollistaa ”tuottavuushypyn”, joka parantaa nykyistä työelämää ja luo perustan paremmalle huomiselle, Lyly kirjoittaa.

Lauri Lylyn kirjoitus liittyy hallituksen tulevaisuusselonteon teemaan ” työn murros ja suomalaisen työn tulevaisuus”, josta käydään keskustelua huhtikuussa talousneuvostossa.

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly: Suomalaisen työn tulevaisuus