Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Talouspolitiikka-kirjoitussarja
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen: Panostukset hyvinvointiin ovat myös hyvää väestöpolitiikkaa

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 25.11.2020 11.24
Uutinen

Suomi on tällä hetkellä Euroopan nopeimmin ikääntyvä maa. Vuonna 2060 kolmasosan väestöstä ennustetaan olevan yli 65-vuotiaita. Iäkkäiden määrä kasvaa erityisesti kaikkein iäkkäimpien ikäryhmissä, kun taas lasten ja työikäisen väestön määrä vähenee. Se, että Suomessa asuvat ihmiset elävät pidempään, voidaan nähdä väestön terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseen tähdänneen yhteiskuntapolitiikan menestystarinana. Väestörakenteen muutos on kuitenkin myös maailmanlaajuinen ilmiö, josta aiheutuvia haasteita ja mahdollisuuksia tulee tarkastella yhdessä muiden megatrendien ja muutosilmiöiden, kuten työelämän murroksen, ilmastonmuutoksen ja eriarvoisuuden kasvamisen kanssa.

Millaisia väestöpoliittisia ratkaisuja ja toimia Suomessa tarvitaan väestökehityksen parantamiseksi? Miten ikääntyvien osallisuutta työelämässä voidaan tukea? Millaisin perhepoliittisin keinoin voidaan pyrkiä vaikuttamaan syntyvyyteen ja tukea lapsiperheitä. Mitkä tekijät tulee nostaa työllisyyspolitiikan keskiöön? Mm. näitä kysymyksiä pohtii sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen Talousneuvoston Talouspolitiikka-kirjoitussarjassa tänään julkistetussa kirjoituksessaan.

Lue lisää