Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 12.5.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 11.5.2023 15.14
Tiedote 212/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Saija Nurminen, lähetystöneuvos p. 0295 350 202
- Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta
- Edustuston päällikön tehtävän päättyminen
- Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Leo Svahnbäck, lähetystöneuvos p. 0295 350 721
- Valtuuskunnan asettaminen Euroopan neuvoston 4. huippukokoukseen Reykjavikissa 16.-17.5.2023

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- 1. Landskapslag om ändring av jaktlagen för landskapet Åland, 2. Landskapslag om tillämpning av lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen, 3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Landskapsrevisionen.
- Tasavallan presidentin asetus eräiden maakuntapäivä- ja kunnallisvaaleja sekä neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1) Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä kansainvälisestä taksiliikenteestä tiellä (laki 559/2012, HE 53/2012 vp) sekä 2) sopimus Suomen ja Ruotsin välillä kansainvälisestä taksiliikenteestä tiellä tehdyn sopimuksen muuttamisesta (laki 343/2023, HE 262/2022 vp).

Sisäministeriö

Seppo Sivula, poliisitarkastaja, esittelijä p. 0295 488 591
- Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXVI-14 - XXXVI-17 hyväksyminen

Puolustusministeriö

Antti Korkala, henkilöstöjohtaja p. 0295 140 435
- Kenraalin virkaan nimittäminen

Sinikka Vahvaselkä, hallitusneuvos p. 0295 140 431
- Kenraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen Puolustusvoimissa

Sami Roikonen, osastoesiupseeri p. 0295 140 442
- Apulaissotilasedustajan vaihdos