Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 25.11.2022

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.11.2022 15.13
Tiedote 675/2022

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Edustuston päällikön sivuakkreditointi

Lauri Hirvonen, lähetystöneuvos p. 0295 350 063
- Suomen osallistumisen kasvattaminen Naton KFOR-operaatiossa Kosovossa

Anna Esko, lähetystöneuvos p. 0295 350 723
- Eduskunnan kirjelmä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomuksesta 2021 EK 48/2022 vp – K 11/2022 vp

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- 1. Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om ursprungsgaranti för energi 2. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands energimyndighet 3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd 4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice 5. Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård 6. Landskapslag om ändring av 10 § kommunalskattelagen för landskapet Åland 7. Landskapslag om temporär ändring av 6a § landskapslagen om studiestöd 8. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen 9. Landskapslag om ändring och temporär ändring av 5 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna
- Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen A liitteen 1.5 luvun mukainen monenkeskinen erillissopimus M347 (Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M347)

Piritta Koivukoski-Kouhia, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen viran täyttäminen ja oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen
- 1) Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12, erityistä kielitaitoa edellyttävä) täyttäminen 2) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen
- 1) Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 5) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 6) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 7) Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Helsingin hallinto-oikeuden kuuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen

Sisäministeriö

Jukka Tukia, neuvotteleva virkamies p. 0295 488 573
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arpajaislain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 150/2022 vp; EV 120/2022 vp)

Valtiovarainministeriö

Leo Parkkonen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 372
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta (HE 152/2022 vp; EV 134/2022 vp)

Anu Ranta, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 510
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta (HE 69/2022 vp; EV 133/2022 vp)

Jukka Vanhanen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 239
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien kumoamisesta (HE 123/2022 vp; EV 123/2022 vp)

Kaisa-Juulia Raita, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 379
- Valtion virka-ansiomerkin myöntäminen

Krista Sinisalo, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 248
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi jäteverolain muuttamisesta (HE 185/2022 vp; EV 135/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies p. 0295 330 110
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 156/2022 vp; EV 125/2022 vp)

Joni Hiitola, hallitusneuvos p. 0295 330 108
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion rahoituksesta kansallisille taidelaitoksille ja Kansallisgalleriasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta (HE 157/2022 vp; EV 113/2022 vp)

Antti Randell, hallitusneuvos p. 0295 330 173
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi nuorisolain muuttamisesta (HE 107/2022 vp; EV 109/2022 vp)

Sami Aalto, hallitusneuvos p. 0295 330 082
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 160/2022 vp; EV 124/2022 vp)

Jenni Nuutinen, hallitussihteeri p. 0295 330 230
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 161/2022 vp; EV 127/2022 vp)

Marja Penttilä, hallitusneuvos p. 0295 330 400
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi perusopetuslain 26 §:n muuttamisesta (HE 162/2022 vp; EV 128/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Mira Sinkkonen, johtava asiantuntija p. 0295 047 293
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain, kotoutumisen edistämisestä annetun lain sekä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 84/2022 vp; EV 129/2022 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Susanna Rahkonen, neuvotteleva virkamies p. 0295 163 215
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 136/2022 vp, EV 136/2022 vp)

Minna Lehmuskero, ylimatemaatikko, esittelijä p. 0295 163 342
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, vakuutusyhtiölain 5 luvun ja lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain 6 luvun 19 §:n muuttamisesta (HE 198/2022 vp; EV 131/2022 vp)

Ympäristöministeriö

Oili Rahnasto, hallitusneuvos p. 0295 250 244
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta (HE 117/2022 vp; EV 116/2022 vp)