Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 3.2.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 2.2.2023 15.15
Tiedote 53/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Kirsti Pohjankukka, henkilöstöjohtaja p. 0295 350 038
- Suomen edustajan valtuuttaminen kansainväliseen järjestöön

Lauri Hirvonen, lähetystöneuvos p. 0295 350 063
- Valtuuskunnan asettaminen Suomen ja Yhdysvaltain välillä käytäviin neuvotteluihin puolustusyhteistyösopimuksesta

Kimmo Sinivuori, kaupallinen neuvos p. 0295 350 061
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Vietnamin sosialistisen tasavallan välillä tehdyn sijoitussuojasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdystä sopimuksesta annetun lain kumoamisesta (HE 199/2022 vp; EV 145/2022 vp)

Oikeusministeriö

Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 074
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yhdistyslain muuttamisesta (HE 200/2022 vp; EV 239/2022 vp)

Juho Martikainen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 520
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain tupakointia koskevien säännösten muuttamisesta (HE 165/2020 vp, HE 272/2022 vp; EV 226/2022 vp)

Jukka Antero Siro, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 021
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 ja 8 b §:n muuttamisesta (HE 201/2022 vp; EV 240/2022 vp)

Johanna Nyberg, hallitussihteeri p. 0295 150 068
- Armonanomusten hylkääminen
- Armonanomusten jättäminen varteen ottamatta

Katja Repo, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 085
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi esitutkintalain 3 luvun 11 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta (HE 144/2022 vp; EV 192/2022 vp)

Valtiovarainministeriö

Juha Sarkio, osastopäällikkö, ylijohtaja p. 0295 530 031
- Ahvenanmaan valtionviraston maaherran viran täyttäminen

Ilkka Harju, lainsäädäntöneuvos p. 0295 530 215
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisesta (HE 72/2022 vp; EV 238/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Juha-Pekka Suomi, kulttuuriasiainneuvos p. 0295 330 354
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi liikuntalain muuttamisesta (HE 259/2022 vp; EV 232/2022 vp)

Maa- ja metsätalousministeriö

Timo-Ville Nieminen, lainsäädäntöneuvos p. 0295 162 379
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden huoneistotietojärjestelmää koskevien lakien muuttamisesta (HE 168/2022 vp; EV 167/2022 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eeva Ovaska, hallitussihteeri, esittelijä p. 0295 342 113
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eräiden Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeiden lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä sekä laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain ja ratalain 74 §:n muuttamiseksi (HE 290/2022 vp; EV 243/2023 vp)

Katja Peltola, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 342 031
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle eräiden liikenteenalan lakien muuttamisesta (HE 263/2022 vp; EV 234/2022 vp)

Työ- ja elinkeinoministeriö

Jarmo Tiukkanen, hallitussihteeri p. 0295 047 355
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle työlomajärjestelyä koskevan Japanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 206/2022 vp; EV 175/2022 vp)

Timo-Jaakko Uotila, hallitussihteeri p. 0295 047 128
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain muuttamisesta (HE 119/2022 vp; EV 237/2022 vp)

Anna Aaltonen, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 047 097
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 295/2022 vp, EV 244/2022 vp)