Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvoston kanslia etusivu

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 8.12.2023

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 7.12.2023 15.09
Tiedote 557/2023

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Ulkoministeriö

Ulkoasiainneuvos Kirsti Pohjankukka, p. 0295 350 038
- Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta

Lähetystöneuvos Lasse Keisalo, p. 0295 350 435
- Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen laajennetun puitesopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Oikeusministeriö

Kansliapäällikkö Pekka Timonen, p. 0295 150 010
- Valtakunnanvoudin viran täyttäminen

Hallitusneuvos Terhi Salmela, p. 0295 150 203
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48:n muuttamisesta (HE 32/2023 vp; EV 24/2023 vp)

Valtiovarainministeriö

Erityisasiantuntija Antti Sinkman, p. 0295 530 817
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta (HE 78/2023 vp; EV 27/2023 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Kulttuuriasiainneuvos Satu Heikkinen, p. 0295 330 102
- Euroopan neuvoston dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen ja Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestön (Unesco) kansainvälisen dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteen muutosten hyväksyminen

Hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, p. 0295 330 086
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta (HE 47/2023 vp; EV 32/2023 vp)

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallitusneuvos Katja Viertävä, p. 0295 342 612
- Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin ESP-säännöstöön ja IBC-säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen

Ylitarkastaja Eveliina Uusitalo, p. 0295 342 028
- Eduskunnan vastaus hallituksen esityksiin laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 24/2023vp; EV 26/2023 vp)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Neuvotteleva virkamies Outi Aalto, p. 0295 163 198
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen työeläkelakien ja maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 27/2023 vp; EV 18/2023 vp)

Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, p. 0295 163 282
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle säteilylain 75 §:n muuttamisesta (HE 76/2023 vp; EV 28/2023 vp)

Neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, p. 0295 163 195
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta (HE 57/2023 vp; EV 22/2023 vp)