Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tasavallan presidentin esittelyn asialista 9.8.2019

Valtioneuvoston viestintäosasto 8.8.2019 15.18
Tiedote 393/2019

Asialistaan saattaa tulla muutoksia ennen istuntoa.

Valtioneuvoston kanslia

Raimo Luoma, valtiosihteeri, p. 0295 16001
- Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Oikeusministeriö

Janina Groop-Bondestam, lainsäädäntöneuvos p. 0295 150 334
- 1. Landskapslag om tillämpning på Åland av riksförfattningar om dataskydd 2. Landskapslag om ändring av 5 kap. 41 § polislagen för Åland 3. Landskapslag om upphävande av 34 b § 2 och 3 mom. landskapslagen om miljöskydd 4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om verkställighet av den gemensamma fiskeripolitiken inom den Europeiska unionen 5. Landskapslag om ändring av 1 och 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av bestämmelser i rikslagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken 6. Landskapslag om ändring av landskapslagen om fiske i landskapet Åland

Anu Koivuluoma, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 228
- Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen nimittäminen määräaikaiseen virkasuhteeseen
- 1) Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Helsingin käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 4) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13, maaoikeusasioiden vastuutuomari) täyttäminen 5) Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kolmen käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen
- 1) Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 2) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden viiden hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Piritta Koivukoski, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 150 026
- Asiantuntijajäsenten ja asiantuntijajäsenten varajäsenten määrääminen työtuomioistuimeen 31.12.2023 päättyvän toimikauden loppuun

Puolustusministeriö

Petri Laurila, erityisasiantuntija, esittelijä p. 0295 140 437
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen
- Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Tomi Voutilainen, neuvotteleva virkamies p. 0295 530 453
- Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 284/2018 vp; EV 320/2018 vp)