Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Taustaa julkisuudessa esillä olleesta Raskone Oy:n myynnistä

Valtioneuvoston viestintäosasto 4.1.2019 14.22
Uutinen 3/2019

Suomen Kuvalehti uutisoi 3.1.2019 valtio-omisteisen Raskone Oy:n myynnistä. Toisin kuin julkisuudessa on ollut esillä, omistajaohjausosasto on luvannut vastata toimittajien tekemiin tietopyyntöihin määräajan kuluessa.

Raskone Oy:n myyntiprojekti alkoi vuonna 2015, jolloin omistajaohjausosasto antoi toimeksiannon ulkopuoliselle taloudelliselle neuvonantajalle omistajan vaihtoehdoista yhtiön omistuksen suhteen. Valtuudet omistuksesta luopumiseen oli saatu eduskunnasta vuonna 2009.

Kevään 2016 aikana taloudellinen neuvonantaja oli yhteydessä noin 80 tahoon, joihin kuului pääomasijoittajia ja teollisia toimijoita. Kaikkiaan alustavia tarjouksia saatiin seitsemän kappaletta vuosien 2016-2017 aikana.

Hanke eteni sopimusneuvotteluihin kesällä 2016 yhden ostajakandidaatin kanssa, mutta neuvottelut kariutuivat tuloksettomina.

Lease Deal Groupin kiinnostus tuli tiedoksi omistajaohjausosastolle syksyllä 2017 Raskoneen kautta, mikä johti neuvotteluihin myöhemmin syksyn aikana omistajaohjausosaston kanssa.

Lease Deal Groupin tarjous vastaanotettiin marraskuussa 2017. Tarjous ylitti taloudellisen neuvonantajan odotukset, ja oli virkamiesnäkemyksen mukaan kokonaisuudessaan paras tarjous. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi osakkeiden myyntiä Lease Deal Groupille joulukuussa 2017. Valtioneuvosto päätti myynnistä tammikuussa 2018.

Ministeri Lintilä ei ollut aloitteellinen Raskoneen myyntiprosessissa eikä vaikuttanut neuvottelujen kulkuun. Myynti valmisteltiin ja esiteltiin virkamiesten toimesta.

Lease Deal Groupin maksama kokonaiskauppahinta Raskoneen osakkeista oli noin 3,2 miljoonaa euroa, minkä lisäksi Lease Deal Group osti kaupan yhteydessä valtiolta noin 4,5 miljoonan euron suuruisen pääomalainasaatavan korkoineen.